Cold Jet: Automatyzacja procesu czyszczenia i przygotowania powierzchni w przemyśle motoryzacyjnym
2018-06-08
PLATINUM MAX EXPERT Ciesz się jazdą my zadbamy o resztę
2018-06-13

Co dla branży motoryzacyjnej oznacza nowy podręcznik FMEA?

W maju br. ukaże się nowy podręcznik FMEA. Jego powstanie jest rezultatem prac wspólnej grupy roboczej AIAG i VDA. Jakie zmiany zostaną w nim zawarte?

Powołanie do życia wspólnej grupy roboczej AIAG i VDA stanowi wyjście koncernów motoryzacyjnych naprzeciw oczekiwaniom dostawców dla branży automotive. Przedsiębiorstwa wytwarzające części i podzespoły samochodowe zmagają się bowiem z problemem unifikacji wymagań dotyczących przeprowadzania analizy FMEA.

exploded transparent car

Dotyczy to szczególnie tych podmiotów, które współpracują z największymi wytwórcami samochodów z Europy (przede wszystkim z Niemiec) oraz ze Stanów Zjednoczonych. Producenci niemieccy wymagają podejścia do FMEA według podręcznika VDA, natomiast północnoamerykańscy – zgodnie z podręcznikiem AIAG.

Dwa podejścia to większe koszty i ryzyko niezgodności

Konieczność stosowania dwu podejść AIAG i VDA (z różnicami związanymi zarówno z RPN, ale przede wszystkim z kryteriami oceny Severity, Occurence i Detection), oznaczało, że dostawca części stawał wobec wyzwania prowadzenia dwu analiz lub przygotowania jednego dokumentu, co było procesem koszto- i czasochłonnym oraz obarczonym ryzykiem wystąpienia niezgodności. Producenci części zgłaszali uwagi, iż będą mogli znacząco ograniczyć powyższe, jeśli umożliwić im przygotowanie jednego dokumentu, zgodnego z podejściami VDA i AIAG.

Istniejąca od 2015 roku wspólna grupa robocza AIAG i VDA powstała właśnie w celu wypracowania rozwiązań satysfakcjonujących dla wszystkich podmiotów zrzeszonych w ramach tych organizacji, m.in. dotyczących kryteriów punktacji dla oceny Severity, Occurrence i Detection. Rezultatem jej prac jest nowy podręcznik FMEA, który wprowadzony zostanie w maju br. Wcześniej, w grudniu ub. roku, przedstawiono jego wersję roboczą, do której wszyscy zainteresowani mogli składać uwagi merytoryczne.

Od 2019 roku nowy podręcznik FMEA stanie się jedynym obowiązującym standardem w omawianym temacie i będzie wymagany oraz sprawdzany podczas auditów drugiej i trzeciej strony.

AP zamiast RPN i inne zmiany wprowadzone przez nowy podręcznik FMEA

Najbardziej zauważalna zmiana w nowym podręczniku FMEA to usunięcie współczynnika Risk Priority Number (RPN) i zastąpienie go Action Priority (AP). Przy czym AP nie stanowi odpowiednika RPN – jest natomiast wskaźnikiem kolejności przeprowadzania działań potrzebnych  do  zredukowania ryzyka. AP został zdefiniowany poprzez korelację między Severity, Occurrence i Detection (wskazano, kiedy trzeba przeprowadzić działania w odniesieniu do minimalizacji ryzyka, bazujące na ważności danego błędu, jego występowalności i możliwości wykrycia). Do innych ważnych zmian zaliczyć należy:

 • Wprowadzenie sześciostopniowego procesu przeprowadzania analizy:
  • definiowanie zakresu;
  • analiza struktur;
  • analiza funkcjonalności;
  • analiza potencjalnych błędów;
  • analiza ryzyka;
 • Wprowadzenie nowych tabel określających kryteria punktacji dla ocen Severity, Occurrence i Detection zarówno w DFMEA jak i PFMEA.
 • Zmianę formularzy dla obu analiz;
 • Wprowadzenie nowego rozdziału FMEA-MSR (Supplemental FMEA for Monitoring and System Response). Najczęściej używany będzie jako dodatek do DFMEA; ma służyć pomocą w utrzymaniu bezpieczeństwa poprzez analizę potencjalnych awarii, które mogą wystąpić w warunkach normalnego użytkowania (przez klienta finalnego bądź stacje serwisowe). Istotą analizy jest ustalenie, czy system (bądź też użytkownik) jest w stanie wykryć dany problem w sytuacji jego wystąpienia
 • Przepływ informacji pomiędzy DFMEA i PFMEA, wskazujący kiedy (w którym momencie trwania projektu), w jaki sposób i które informacje (jakie dane wynikające z analizy DFMEA) powinny być przenoszone z designu do procesu.

Zmiany zawarte w nowym podręczniku FMEA są znaczne, toteż będą wymagać od organizacji ponownych szkoleń w tym zakresie. W ostatecznym rozrachunku wprowadzone przez nowy podręcznik FMEA zmiany mogą przynieść duże korzyści, dzięki wspólnemu podejściu, a co za tym idzie – łatwiejszemu przeprowadzaniu analiz bez względu na kraj pochodzenia klienta. Należy jednak zwrócić uwagę, że FMEA to tylko jeden z obszarów, które sprawiają dostawcom trudności. Branża oczekuje także na zmiany w zakresie podręczników z obszarów MSA i PPAP.

Tomasz Romanik

Auditor/Ekspert Automotive

Menedżer Regionalny – Grupa DEKRA w Polsce

 

Chcesz wiedzieć więcej - zapisz się do newslettera!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Polską Izbę Motoryzacji, w celu otrzymywania aktualności oraz treści marketingowych związanych z konferencją Autoevent, którego jest organizatorem, za pomocą wiadomości e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust.