PRELEGENCI

Profesor zwyczajny w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, jego były dyrektor (2016-20). Politolog i sinolog, znany publicysta i były dyplomata, m.in. na Węgrzech oraz w latach 2003-2008 ambasador RP w Tajlandii, na Filipinach i w Związku Mjanma (d. Birma). Autor wielu książek i publikacji w kraju i za granicą, na temat Chin i Azji, problemów globalnych oraz Węgier. Ostatnio wydał: Wielki Renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje (2018), Węgierski syndrom Trianon (2020), Złota Ziemia roni łzy - esej birmański (wyd. II, rozszerzone i uaktualnione 2021), Zmierzch i brzask. Notes z Bangkoku (wyd. III, rozszerzone i uaktualnione 2024), Świat Narodów Zagubionych (wywiad-rzeka, 2021) oraz Nowy Długi Marsz. Chiny ery Xi Jinpinga (2021). Wraz ze wznowieniem w 2022 r. tomu z 2010 r. Chiński Feniks. Paradoksy wschodzącego mocarstwa domknął wydanie - unikatowego nie tylko na polskim rynku wydawniczym - Chińskiego Tryptyku, dotyczącego chińskiej transformacji i reform ostatnich dekad, którego po części był naocznym świadkiem, za niemal stale wnikliwym obserwatorem.
Jest menadżerem strategicznym, ekspertem HR oraz ekspertem ds. rynku pracy z ponad 25-letnim doświadczeniem zdobytym w dużych grupach kapitałowych. Prowadzi projekty restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania i zasobów ludzkich dla kluczowych firm w Polsce. Autor wielu komentarzy i wypowiedzi eksperckich w mediach, dotyczących bieżącej sytuacji na rynku pracy. W 2013 roku Krzysztof Inglot nabył uprawnienia i kompetencje do pełnienia funkcji Mediatora Międzynarodowego i Arbitra. W 2015 roku dołączył do zespołu ekspertów Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP, a w 2020 roku objął funkcję Przewodniczącego Platformy HR oraz członka Rady Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Zarządzania i Informatyki. Po ukończeniu studiów otrzymał tytuł Managera Zasobów Ludzkich, a także ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarzadzania Zasobami Ludzkimi oraz Zarządzania Działem Handlowym. Laureat Wektora 2019, prestiżowej nagrody gospodarczej Pracodawców RP, m.in. za promowanie uczciwych praktyk w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy.
Partner Think-Tank.pl oraz jeden z założycieli międzynarodowej społeczności Intelligent Leadership Hub Jest twórcą studiów Biznes.AI prowadzonych na Akademii Leona Koźmińskiego. Działa na rzecz gospodarki będąc Członkiem Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Wspiera Konfederację Lewiatan, Sektorowe Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo oraz Informatyka, jest Ambasadorem i Członkiem Kolegium projektu PoLAND of IT Masters oraz Członkiem Rady Programowej Konkursu Fabryka Przyszłości. Uczestniczy w pracach GRAI (Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji) jako lider jednej z podgrup. Jest doradcą Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie transformacji cyfrowej. Został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, jako jedna z osób o największym wpływie na rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce. Autor raportów i artykułów, wykładowca, prelegent i mentor. Wspiera startupy i fundusze VC Odpowiadał za rozwój rynku Data Center i Internetu Rzeczy w regionie EMEA w firmie Intel, kierując pracami zespołów zajmujących się między innymi: sztuczną inteligencją, analityką danych, chmurą oraz cyberbezpieczeństwem. Kierował przez wiele lat organizacją Intela w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz INSEAD.
mgr ekonomii, absolwent SGPiS (obecnie SGH w Warszawie 1990). Pracę magisterską napisał na temat sektora naftowego w Polsce i początek kariery był związany z tym sektorem m.in. pracował w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, firmie zagranicznej Castrol Polska. Potem kariera związana z sektorem motoryzacyjnym. Od 1996 roku we władzach Polskiej Izby Motoryzacji, od 2007 roku jako Wiceprezes Polskiej Izby Motoryzacji a od września 2022 roku Prezes Polskiej Izby Motoryzacji. Obecnie pracuje w firmie Pilkington (światowy lider globalny w produkcji szkła dla motoryzacji i budownictwa) pełniąc funkcję Business Development Director w Europie dla jednej z linii biznesowych równocześnie zajmując stanowisko Dyrektora Zarządzającego AGR , V-ce Prezesa Zarządu Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. oraz Dyrektora Generalnego Pilkington AGR Czech. Brał udział w Programach Sektorowych Motoryzacji Komisji Europejskiej CARS21 / CARS2020 / Gear 2030 „Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie”. Był Wiceprzewodniczącym Komitetu Sterującego INNOMOTO przy NCBiR.
Manager w branży motoryzacyjnej z ponad 26-letnim doświadczeniem. Zajmował wiele stanowisk w branży, zdobywając umiejętności w dziedzinie BHP, HR, produkcji I zarządzaniu. Zaangażowany w rozwój branży motoryzacyjnej w Polsce, w tym w obszarach pokrewnych: R&D, sieć dostawców, regulacje pracy , projekty grantowe, Lean Manufacturing. Zarządzał fabryką GM Manufacturing Poland, odpowiadając za uruchomienie kolejnych modeli Astry, kabrioletu Cascada oraz proces połączenia fabryk silników ISUZU i pojazdów GM w Polsce. Po połączeniu z PSA I Fiatem/Chryslerem uruchomił nowa fabrykę samochodów dostawczych W Gliwicach Stellantis Gliwice. Odpowiadał za uruchomienie produkcji modeli Peugeot, Citroen, Opel, Fiat – oraz ich wersji elektrycznych.
Od 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Edison SA - pierwszego operatora elektronicznej wymiany danych w Polsce. Zmiany, które wprowadził w Spółce – głównie w zakresie polityki sprzedaży i marketingu – wprowadziły Edisona na ścieżkę dynamicznego wzrostu. W maju 2014 roku objął stanowisko wiceprezesa w spółce MedApp S.A., w której odpowiada za działania operacyjne oraz budżet i finanse, uczestnicząc jednocześnie w kształtowaniu rozwoju firmy. Na przełomie 2015 i 2016 doprowadził do wejścia spółki MedApp na giełdę (New Conncet). W latach 2005-2012 jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Sprzedażą odpowiadał za wsparcie dla sprzedaży i marketing operacyjny (Sales Operations) w Pionie Kluczowych Klientów Orange/TP obsługującym 500 największych korporacji i instytucji publicznych w Polsce. Jako Dyrektor Marketingu w Telekomunikacji Polskiej w Pionie Multimediów w latach 2001-2004 odpowiadał za kształtowanie strategii marketingowej i rozwój usług dostępu do Internetu, w tym za wprowadzenie na rynek Neostrady i pilotażowe wdrożenia usług telewizji i wideo przez Internet. W latach 1996-2000 pracował dla Internet Technologies Polska (obecnie GTS) - pierwszego prywatnego dostawcy Internetu w Polsce, gdzie początkowo tworzył i zarządzał śląskim oddziałem spółki, a następnie był Dyrektorem Marketingu. Służbowo i prywatnie zainteresowany rozwojem nowych technologii oraz rozwiązaniami z pogranicza nauki i biznesu. Absolwent Ekonomii w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej w Katowicach oraz podyplomowych studiów Foresight – zarządzanie przyszłością i planowanie strategiczne w Collegium Civitas.
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalizacja: Funkcjonowanie i Rozwój Przedsiębiorstw oraz Zarządzanie Firmą. Od marca 2005 konsultant w międzynarodowej firmie Antal International, a następnie szef zespołu Manufacturing & Technology. Zespół po kilku latach rozwoju uzyskał status Dywizji skupiającej ekspertów rekrutujących specjalistów i kadrę zarządzającą w obszarach produkcji, technologii, jakości, optymalizacji procesów, szeroko pojętego łańcucha dostaw, zarządzania projektami i transferami technologii. Od roku 2015 V-ce Prezes Zarządu i wciąż aktywny rekruter specjalizujący się w procesach rekrutacyjnych kadry wyższego szczebla zarządzania, współpracujący z firmami o zasięgu globalnym jak i wiodącymi przedsiębiorcami w Polsce.
Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Obrony Ukrainy w Kijowie i Uniwersytetu Sił Powietrznych Ukrainy w Charkowie, wykładowca i profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Absolwent studiów humanistycznych w Uniwersytecie Gdańskim. Pracował w macierzystej uczelni jako filolog. W czasie studiów i pracy w Uniwersytecie Gdańskim – aktywny animator kultury studenckiej. M.in. założyciel i prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego UG, kierownik organizacyjny Studenckiego klubu „Wysepka”, organizator kabaretonów, przeglądów teatrów i filmów, recitali, spotkań, koncertów, festiwali studenckich, wystaw. W latach 1979-2014 był oficerem WP, zajmował m.in. stanowiska Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Zastępcy Dowódcy Operacji Wojskowej UE w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej, Asystenta Szefa Sztabu Generalnego WP ds. Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych, Radcy Ministra Obrony Narodowej, Rektora Akademii Obrony Narodowej. Był też Liderem Programu DEEP NATO w Ukrainie i Doradcą NATO ds. reformy edukacji wojskowej w Ukrainie. W 1990 roku doktoryzował się w naukach humanistycznych a w 2009 został doktorem habilitowanym nauk wojskowych w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego. W 2014 roku prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk społecznych. Równolegle ze służbą wojskową od 1990 roku pracował jako wykładowca psychologii i przedmiotów z zakresu nauk o polityce i nauk o bezpieczeństwie w Akademii Marynarki Wojennej, Uniwersytecie Gdańskim, Pomezańskim Kolegium Teologicznym , Szkole Wyższej TWP-Wszechnica Polska, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego i Akademii Obrony Narodowej. Był Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej ds. Inicjatyw Proobronnych oraz założycielem i pierwszym prezesem Federacji Organizacji Proobronnych. W 2012 roku wygrał konkurs organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej na stanowisko dyrektora Muzeum Wojska Polskiego, jednak nie objął go przyjmując wówczas funkcję rektora Akademii Obrony Narodowej W 2012 roku został honorowym obywatelem miasta Rypin. W 2013 roku został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego za wybitne osiągnięcia w dowodzeniu i działalności dydaktycznej. Pomysłodawca i twórca Oddziałów Specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Członek honorowy Stowarzyszenia „Żandarm”. Współtwórca i autor pierwszej koncepcji powstania jednostki Wojsk Specjalnych „Agat”. W latach 2014–2016 - członek Senior Advisory Council PfP Consortium. Zasiadał w 7-osobowym międzynarodowym zespole zarządzającym SAC (organizacja dla uczelni i instytutów badawczych z 80 państw świata zajmujących się bezpieczeństwem). W latach 2014–2015 był reprezentantem Polski - członkiem Rady NATO ds. Nauki (NATO Science and Technology Board-STB). W latach 2013–2016 był członkiem Rady Naukowej Bałtyckiej Akademii Obrony w Estonii (BALTDEFCOL . Od 2017 do 2020 roku był członkiem Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad 20 książek i kilkuset artykułów naukowych o tematyce z zakresu bezpieczeństwa i nauk o polityce. Przez kilka lat był felietonistą „Polski Zbrojnej”, "Świata Elit”, „Twojego Wieczoru” i „Wieczoru Pomorze”. W 2015 roku uzyskał tytuł Lidera Bezpieczeństwa Narodowego oraz otrzymał nagrodę – buławę hetmańską przyznane przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego za szczególne osiągnięcia na rzecz bezpieczeństwa narodowego. Również w 2015 roku został Pomorzaninem Roku zwyciężając w plebiscycie Homo Popularis TVP Gdańsk, Radia Plus i "Twojego Wieczoru". W latach 2019-2024 kierował Fundacją Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego realizując w tym czasie kilkanaście projektów polskich i zagranicznych w zakresie bezpieczeństwa, edukacji i kultury. Od 1 marca 2018 – profesor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Orderem Zasługi Francji oraz licznymi odznaczeniami resortowymi.
Od ponad 15 lat zajmuje się doradztwem i coachingiem w zakresie zarządzania rozwojem, zarządzania innowacjami, zarządzania klastrami oraz komercjalizacji technologii. Od 2014 do 2020 roku był ekspertem odpowiedzialnym za weryfikację projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju i doprowadzenie ich do gotowości inwestycyjnej w funduszu zalążkowym Akcelerator Technologiczny Gliwice. Od 2011 roku jest menedżerem ds. innowacji i kooperacji Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing koordynowanego przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Interesuję się ścieżkami rozwoju nowych technologii oraz warunkami ich akceptacji przez społeczeństwo.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość. Doradca inwestycyjny (licencja nr 257, rok 2007). Od 2008 r. pracował w Noble Funds TFI SA, obecnie w mTFI S.A. gdzie zajmuje się analizą światowej gospodarki oraz rynków akcji. W ramach części akcyjnej analizuje zarówno spółki polskie jak i zagraniczne, ze szczególnym nastawieniem na sektor technologiczny oraz konsumencki. Prywatnie i zawodowo dużo uwagi poświęca wielu trendom strukturalnym (tzw. megatrendom) z obszaru technologii oraz medycyny. Od blisko 10 lat zajmuje się analizą spółek z obszaru półprzewodników. Swoje przemyślenia w tym temacie publikuje także na profilu na Twitterze oraz prezentuje na kanale Układu Sił na YouTube.
Absolwent Collegium Civitas i Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej studiował psychologię na Uniwersytecie w Aberdeen. Był koordynatorem Programu Gier Wojennych i Symulacji oraz Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Obronności Fundacji Kazimierza Pułaskiego. Lubi MMA oraz twórczość Zbigniewa Herberta i Giuseppe Tomasiego di Lampedusy.
Z branżą motoryzacyjną związany od wielu lat. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Promet Trans sp. z o.o., również Specjalisty ds. współpracy z pracodawcami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, jest członkiem Rady Sektorowej ds. Kompetencji w Motoryzacji z uwzględnieniem Elektromobilności, członkiem Krajowego Zespołu Ekspertów EVET, ekspertem Centrum Innowacyjnej Edukacji. W przeszłości wieloletni dyrektor szkoły technicznej, kierownik szkolenia praktycznego, autor i koordynator międzynarodowych projektów w zakresie podnoszenia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, a także wspierania uczniów z małych miejscowości w zakresie aktywizowania ich na rynku pracy. Inicjator działań z zakresu rozwoju kwalifikacji rynkowych oraz dodatkowych umiejętności zawodowych. Inicjator budowy Centrum Kwalifikacji we współpracy z ogólnopolskimi organizacjami pracodawców oraz pierwszego w Europie akredytowanego Centrum Agrotronicznego.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, a także podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od ponad 15 lat odpowiedzialny jest za procesy rekrutacyjne, analizy i doradztwo HR w zakresie stanowisk średniego i wyższego szczebla w firmach produkcyjnych z takich branży jak: spożywcza, opakowaniowa, motoryzacyjna i lotnicza czy przemysł ciężki. Z firmą Antal związany od 2008 roku. W latach 2013-2015 odpowiedzialny z start-up szwajcarskiej firmy rekrutacyjnej. Od maja 2015 roku pełni¸ funkcję menedżera zespołu Engineering & Operations. Od 2020 Business Unit Director. Ekspert i pasjonat branży motoryzacyjnej, z którą związany jest od 15 lat. Entuzjasta Zrównoważonego Rozwoju. Ekspert wymogów i raportowania ESG głównie w obszarze „S”.
Studiował na Wydziale Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Po studiach pracował, jako analityk i ekonomista w Banku Przemysłowo-Handlowym i połączonym BPH PBK. Następnie rozpoczął własną działalność w zakresie sporządzania prognoz makroekonomicznych i rynkowych, analizy przedsiębiorstw, zarządzania finansami. Był także głównym Ekonomistą w firmie doradztwa Finansowego TMS i biurze maklerskim TMS Brokers, Głównym Ekonomistą Internetowego Domu Maklerskiego, a także wykładowcą w Akademii Toyoty. Obecnie jest wykładowcą na studiach MBA oraz na studiach podyplomowych w Akademii WSB oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi także zajęcia na SGH. Zasiadał i zasiada w wielu radach nadzorczych. Jest członkiem rady naukowej Akademii Eurocash. Prowadzi także działalność w obszarze doradztwa finansowo-kapitałowego. Jest inwestorem. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza, nagrodzonym prestiżową nagrodą „Polityczny doradca roku”.
Zajmuje się kwestiami Semestru Europejskiego i Europejskiego Zielonego Ładu w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Wcześniej pracowała w organizacjach pozarządowych: Polskiej Zielonej Sieci oraz CEE Bankwatch Network, oraz z think-tanku Wise-Europa, gdzie zajmowała się tematyką polityki energetycznej i klimatycznej oraz sprawiedliwej transformacji.

Chcesz wiedzieć więcej - zapisz się do newslettera!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Polską Izbę Motoryzacji, w celu otrzymywania aktualności oraz treści marketingowych związanych z konferencją Autoevent, którego jest organizatorem, za pomocą wiadomości e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust.