W latach 1992 – 2019 budowała w Polsce struktury firmy Bosch. W 1997 weszła do zarządu spółki a w marcu 2006 r. przejęła funkcję Prezeski Zarządu firmy Bosch i reprezentantki Grupy Bosch w Polsce. W latach 2007-2017 była członkinią zarządu i vice- prezydentką Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Krystyna Boczkowska należy do grona najbardziej wpływowych i przedsiębiorczych kobiet w Polsce. Była wielokrotnie nagradzana m.in. tytułami Kobieta Roku, Manager Roku czy osoby zasłużonej dla rozwoju rynku motoryzacyjnego w Polsce. W roku 2018 Krystyna Boczkowska, w uznaniu zasług za dotychczasowe działania na rzecz budowania relacji polsko-niemieckich, została odznaczona Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, który jest najwyższym niemieckim odznaczeniem przyznawanym cudzoziemcom. Aktywnie angażowała się i angażuje się nie tylko w działalność biznesową, ale też wspiera szereg inicjatyw społecznych. Do najważniejszych podejmowanych przez Krystynę Boczkowską tematów społecznych należy poprawa poziomu edukacji a w szczególności technicznej i promowanie nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w Polsce, które jest podstawą rozwoju nowoczesnej gospodarki. Aktywnie wspiera ideę różnorodności i rozwoju kobiet w polskim biznesie. Od 2019 jest doradczynią Fundacji Liderek Biznesu , Członkinią Rady Programowej DigitalUniversity oraz członkinią Partii Zieloni. Ukończyła Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej a także podyplomowe studia handlu zagranicznego na SGH oraz studia MBA Executive Studies in Finance
Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych (www.csm.org.pl) – jednego z najstarszych polskich think tanków specjalizujących się w sprawach zagranicznych. Współzałożyciel i prezes ośrodka THINKTANK (www.think-tank.pl) wykładowca akademicki, adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Studiowała w Polsce i Francji (Sorbona), ukończyła dwie szkoły doktoranckie oraz studia specjalistyczne na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku (nauki polityczne i stosunki międzynarodowe, stypendium Fulbrighta). W latach 1995–1998 pracowała w TVP jako dziennikarz w publicystyce krajowej i międzynarodowej. W 1998 została dyrektorem Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, tworząc m.in. sieć regionalnych centrów oraz rządowy Program Informowania Społeczeństwa o UE. W okresie 2001-2007 roku była ekspertem a potem szefem Programu Informacji i Komunikacji Komisji Europejskiej – najpierw w Polsce a później w Bułgarii. W latach 2007-2016 pracowała dla rządowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jako doradca do spraw unijnych. Jest autorem ponad setki publikacji, prowadzi działalność dydaktyczną i naukową. Komentuje sprawy europejskie i międzynarodowe w mediach polskich i zagranicznych.
Trener, konsultant oraz audytor w zakresie systemów zarządzania jakością, środowiskiem, BHP oraz energią. Tematyką systemów zarządzania zajmuje się od 20 lat. Od roku 2000 właściciel firmy konsultingowej, od 2006 roku audytor trzeciej strony, a od 2019 roku Dyrektor Departamentu Systemów Zarządzania, Inżynierii i Ochrony Środowiska w SQD Alliance. Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej na Politechnice Śląskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie: Menedżer Zarządzania Jakością ZDZ, Zarządzania Bezpieczeństwem w Pracy w Akademii Technicznej-Humanistycznej oraz Architektury i Budownictwa Zrównoważonego na Politechnice Krakowskiej. W ramach swoich działań wdraża, utrzymuje i doskonali systemy zarządzania, prowadzi audyty systemów zarządzania pierwszej i drugiej strony, audyty zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska oraz BHP.
Specjalista z zakresu Zarzadzania Kapitałem Ludzkim. Od ponad 24 lat prowadzi rodzinną firmę DPM Doradztwo Personalne sp. z o.o. ze specjalizacją w rekrutacji średniego i wyższego szczebla zarządzania. Doradza w aspektach HR wielu organizacjom. Od 12 lat dzieli się wiedzą praktyczną jako wykładowca i współtwórca studiów podyplomowych z obszaru Zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz na poziomie studiów MBA w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu. Prelegent na wielu konferencjach poświęconych rynkowi pracy i rozwoju pracownika. Jest członkiem zarządu Inicjatywy Firm Rodzinnych oraz członkiem Rady Programowej Fundacji Class Ladies, a od 2014 roku Ambasadorką Przedsiębiorczości Kobiet z ramienia Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczych Kobiet. Wiceprezes zarządu Fundacji Józefa Pietera. Aktywny członek Business Center Club Loża częstochowska, gdzie wspiera działania projektów w ramach BCC Family oraz BCC Kobiety. Chętnie angażuje się w inicjatywy mające na celu usprawnienie funkcjonowania małej i średniej przedsiębiorczości, między innymi aktywnie współpracując z Forum Młodych przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Miłośniczka różnych kultur, podróży oraz literatury.
Krzysztof Inglot jest menadżerem strategicznym, ekspertem HR oraz rynku pracy z ponad 25-letnim doświadczeniem zdobytym w dużych grupach kapitałowych m.in. Work Service SA oraz Personnel Service SA, którego jest założycielem. Prowadzi projekty restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania i zasobów ludzkich dla kluczowych firm w Polsce. Autor komentarzy i wypowiedzi eksperckich w mediach o bieżącej sytuacji na rynku pracy. W 2013 roku nabył uprawnienia do pełnienia funkcji Mediatora Międzynarodowego i Arbitra. W 2015 roku dołączył do zespołu ekspertów Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP, a w 2020 roku objął funkcję Przewodniczącego Platformy HR oraz członka Rady Pracodawców RP. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Zarządzania i Informatyki. Po ukończeniu studiów otrzymał tytuł Managera Zasobów Ludzkich i ukończył studia podyplomowe z Zarzadzania Zasobami Ludzkimi oraz Zarządzania Działem Handlowym. Laureat Wektora 2019.
Wykształcenie - mgr ekonomii, absolwent SGPiS (obecnie SGH w Warszawie 1990). Pracę magisterską napisał na temat sektora naftowego w Polsce i początek kariery był związany z tym sektorem m.in. pracował w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, firmie zagranicznej Castrol Polska. Potem kariera związana z sektorem motoryzacyjnym. Od 1996 roku we władzach Polskiej Izby Motoryzacji, od 2007 roku jako Wiceprezes Polskiej Izby Motoryzacji. Obecnie pracuje w firmie Pilkington (światowy lider globalny w produkcji szkła dla motoryzacji i budownictwa) pełniąc funkcję Business Development Director w Europie dla jednej z linii biznesowych równocześnie zajmując stanowisko Dyrektora Zarządzającego AGR , V-ce Prezesa Zarządu Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. oraz Dyrektora Generalnego Pilkington AGR Czech. Brał udział w Programach Sektorowych Motoryzacji Komisji Europejskiej CARS21 / CARS2020 / Gear 2030 „Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie”. Był Wiceprzewodniczącym Komitetu Sterującego INNOMOTO przy NCBiR.
Związany od 1997 roku ze spółką Opel/Vauxhall, należącą do koncernu Stellantis. Początkowo jako kierownik ds. BHP w fabryce Opel Polska, później dyrektor działu Personalnego, a następnie dyrektor ds. produkcji. W latach 2007 - 2010 r. dyrektor fabryki silników ISPOL w Tychach, a od kwietnia 2010 r. dyrektor fabryki Samochodów Osobowych Opel Manufacturing Poland w Gliwicach. Obecnie prezes zarządu spółki Stellantis Gliwice, w skład której wchodzą: Zakład Produkcji Dużych Samochodów Dostawczych, Oddział I Zakład Produkcji Silników Tychy, Oddział II Centrum Usług Wspólnych. Pełni również funkcję Lead of Stellantis Poland. Uhonorowany „Gliwickim Lwem” przyznawanym przez Prezydenta Miasta Gliwice oraz medalem „Zasłużony Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej”. Ukończył Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Absolwent automatyki i robotyki na Politechnice Gdańskiej. Z polskim oddziałem FANUC związany od stycznia 2009 roku. Początkowo zatrudniony jako inżynier serwisu robotów, w 2010 r. awansował na szefa serwisu robotów, by w 2012 r. stać się doradcą klientów w zakresie robotyzacji produkcji. Szeroka wiedza, pasja i zaangażowanie w pracę przyczyniły się do szybkiego awansu na stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za koordynowanie sprzedaży wszystkich produktów spółki na rynku krajowym, a w kwietniu 2015r. zaowocowały nominacją na stanowisko prezesa zarządu spółki FANUC Polska. Za główny cel swoich działań uważa aktywne wspieranie polskich producentów w poprawie konkurencyjności rynkowej poprzez zapewnianie im niezawodnych technologii produkcyjnych wraz ze wsparciem polskich inżynierów.
Pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Nowa Polska”, przewodniczący Komisji ds. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetyczny PŚl w Gliwicach. W latach 1982-86 zastępca głównego mechanika w Górnośląskim Okręgowym Zakładzie Gazownictwa w Zabrzu. Od 1986 do 2020 roku pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego i Wiceprezes Zarządu Zakładów Metalowych „Postęp” S.A. Zabrze. W pracy zawodowej zajmował się m.in. wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP. Jest laureatem Złotej Odznaki „Za Zasługi woj. Śląskiego”, Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi, Elity Polskiej Teleinformatyki „Who is Who w polskiej telekomunikacji i informatyce”. Laureat Nagrody Menedżer Roku 2012 „Za wieloletni i konsekwentny wkład w rozwój polskiego sektora przemysłu motoryzacyjnego”. Ekspert Polskiej Izby Motoryzacji, Członek Rady Sektorowej ds. kompetencji motoryzacja i elektromobilność.
Dyrektor Personalna NSG Group w Polsce i Czechach. Doświadczona menadżerka z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu funkcją HR w międzynarodowej firmie produkcyjnej. Z wykształcenia Informatyczka po AGH, z zamiłowania HR-owiec po Akademii im. L. Koźmińskiego i Coach International Coaching Community. Kreuje lokalną politykę personalną, w tym w szczególności działania Employer Brandingowe, plany zatrudnienia i polityki płacowe, pozyskiwanie i utrzymywanie pracowników, programy rozwojowe. Odpowiedzialne łączenie potrzeb pracowników i wymagań organizacji to jej dewiza w codziennej pracy. NSG Group to właściciel marki Pilkington, firma z ponad stuletnim doświadczeniem w produkcji szkła na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i budowlanego. NSG Group w Polsce szczyci się tytułem Super Etycznej Firmy 2020, przyznawanej w konkursie Pulsu Biznesu. Osiągnięcie to poparte jest konsekwentnym budowaniem etycznej odpowiedzialności biznesu i tworzeniem dobrego środowiska pracy.
Prowadzi trudne, skomplikowane i często długotrwałe postępowania sądowe i arbitrażowe, głównie z zakresu prawa cywilnego. Doradza zarówno osobom fizycznym, jak i korporacjom w sporach związanych z umowami, obrotem nieruchomościami, inwestycjami w energetyce odnawialnej czy zabezpieczeniem wierzytelności. Prowadzi procesy o odszkodowania za szkody wyrządzone m.in. niewykonaniem umowy, czynem niedozwolonym, zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy wydaniem przez sąd niezgodnego z prawem wyroku. Reprezentuje klientów także w sprawach dotyczących dużych inwestycji infrastrukturalnych, przede wszystkim kolejowych i drogowych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu skarg kasacyjnych rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy, często w sprawach bardzo trudnych czy precedensowych. Ukończył prawo (2002) oraz Studium Zarządzania i Marketingu (2004) na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Na tejże uczelni w 2007 r. obronił pracę doktorską. Od 2007 r. jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami.
Kinga Marczak działa w branży HR od niemal 15 lat. Pracuje w Grupie Personnel Service, gdzie zajmuje się działem handlowym. Wcześniej przez ponad trzy lata zajmowała stanowisko Dyrektora Operacyjnego odpowiadając za procesy operacyjne, sprzedaż, rekrutację i legalizację. W 2021 roku założyła firmę HRS-IT, która łączy specjalistów IT z pracodawcami. Zajmuje się m.in. transgraniczną rekrutacją ekspertów, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Ukrainy, oferując im możliwość pracy przy różnorodnych projektach w polskich i międzynarodowych organizacjach. Doświadczenie zdobywała także pełniąc funkcje menedżerskie w firmach Manpower Group, Work Service International i należącej do Work Service - IT Kontrakt, gdzie zajmowała się m.in. rozwojem biznesu w krajach DACH i rekrutacją pracowników do międzynarodowych projektów IT. Drogę zawodową rozpoczynała jako tłumacz symultaniczny w EU. Jest absolwentką Uniwersytetu Goethego w FFM, Uniwersytetu Wrocławskiego, wielokrotną stypendystką DAAD w Niemieckiej Republice Federalnej, Instytutu Goldreicha w TelAvivie oraz absolwentką studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, oraz w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie Projektami. Ma również tytuł magistra filologii germańskiej. W wolnych chwilach uprawia ogród i ghost writing dla serii kryminalnych oraz związane z tym międzynarodowe kwerendy w terenie.
Praktyk gospodarczy z długoletnim doświadczeniem w sektorze energetycznym. Od 2012 roku związany z branżą paliw alternatywnych, w szczególności z sektorem energii elektrycznej (elektromobilność) oraz gazem ziemnym (gazomobilność). Pracował m.in. przy realizacji największych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w Polsce, doradzał firmom z branży paliwowej, motoryzacyjnej, finansowej i FMCG. Jest praktykiem w zakresie realizacji strategii komunikacyjnych przedsiębiorstw, posiada bogate doświadczenie w obszarze relacji z mediami i spraw publicznych. Absolwent Stosunków Międzynarodowych w specjalności Międzynarodowa Polityka Handlowa na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada również dyplom MBA. W trakcie realizacji przewodu doktorskiego z dziedziny ekonomii. Autor licznych publikacji z zakresu energetyki oraz komunikacji społecznej. Prelegent wielu branżowych debat i konferencji.
Ekspert z zakresu doradztwa strategicznego, inwestycji publicznych, zarządzania środowiskowego, restrukturyzacji infrastruktury publicznej oraz w obszarze funkcjonowania programów unijnych. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Robotyki oraz studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, a także z zakresu MBA w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach uzyskując tytuł naukowy doktora. Jest członkiem m.in. Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członkiem Komitetu Budowy Maszyn przy PAN w Warszawie przewodniczącym Rady Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, przewodniczącym Rady Programowej Klastra SA&AM KSSE, przewodniczącym Komitetu Zarządzającego Klastrem Energii Żywiecka Energia Przyszłości”, wiceprzewodniczącym Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności), członkiem Rady Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich oraz Komitetu Sterującego “Program dla Śląska” przy Wojewodzie Śląskim, a także Rady Uczelni Politechniki Śląskiej w Gliwicach i przewodniczącym Rady Lokalnej Grupy Działania LGD Żywiecki Raj. Ambasador Regionalny Województwa Śląskiego podczas Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju, a także Wiceprzewodniczący Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.
Od 18 lat związany z branżą automotive. W Exact Systems odpowiedzialny za rozwój spółki, do jego głównych obowiązków należy zarządzanie działami sprzedaży w 13 krajach gdzie firma posiada swoje przedstawicielstwa. Dziś łączy funkcje członka zarządu, dyrektora ds. rozwoju sprzedaży oraz osoby odpowiedzialnej za PR grupy kapitałowej Exact Systems. Bez kompleksów uczestniczył we wprowadzeniu polskiej firmy świadczącej usługi kontroli jakości na rynki zagraniczne m.in. niemiecki, brytyjski i chiński. Pomysłodawca corocznego międzynarodowego badania nastrojów w branży motoryzacyjnej „MotoBarometr” oraz „Akademii Jakości” - innowacyjnego projektu edukacyjnego, który ma na celu teoretyczne oraz warsztatowo-praktyczne kształcenie pracowników oraz partnerów firmy z branży motoryzacyjnej. Jego działania ukierunkowane są na wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Wielokrotnie reprezentował kraj występując jako prelegent na najważniejszych światowych konferencjach branży automotive. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej Procesowej i Fizyki Stosowanej na Politechnice Częstochowskiej, posiada także dyplom MBA Franklin University.
Jest założycielem i prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia „Europa-Północ-Wschód” organizatora Baltic Business Forum – corocznego międzynarodowego forum gospodarczego w Świnoujściu, poświęconego współpracy w regionie Adriatyk – Bałtyk – Morze Czarne (z udziałem Ukrainy i Turcji) oraz Forum Transportu Intermodalnego Fracht. W latach 1985-2007 Poseł na Sejm RP, gdzie przewodniczył komisjom rozwoju przedsiębiorczości, małych i średnich przedsiębiorstw. Od 2001 do 2005 roku kierował i współkierował resortem gospodarki w rządzie RP. W rządzie Leszka Millera był ministrem gospodarki, w rządzie Marka Belki - ministrem gospodarki i pracy. Odpowiadał m.in. za współpracę gospodarczą z zagranicą, rozwój regionalny, turystykę, za bezpieczeństwo energetyczne, restrukturyzację górnictwa, hutnictwa i przemysłu zbrojeniowego, za tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i absorpcji środków unijnych. Negocjował z Komisją Europejską warunki akcesji Polski do UE w obszarze polityki konkurencji, stał na czele zespołów negocjujących programy offsetowe m.in. z Lockheed Martin.
Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki uzyskała tytuł mgr inż. oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach – gdzie realizowała studia podyplomowe z zakresu BHP i Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem, a także Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – gdzie realizowała studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska przed hałasem i drganiami. Od 2005 roku prowadzi działalność konsultingową, trenerską oraz projektową w branży usługowej, zakładach produkcyjnych oraz branży projektowej w odniesieniu do zagadnień z dziedziny inżynierii i ochrony środowiska, a także z dziedziny BHP.
Ekspert o ponad dwudziestoletnim doświadczeniu zawodowym związanym z zakładami produkcyjnymi, z czego aż osiemnaście lat przypada na przemysł motoryzacyjny, gdzie pracował na wielu stanowiskach związanych z działami produkcji i jakości. Praca w międzynarodowych organizacjach dostarczających produkty dla większości producentów samochodów dała mu możliwości poznania różnych podejść do systemów zarządzania i specyficznych wymagań klientów. Przez ostatnie trzy lata świadczył usługi jakościowe szkoleniowo-audytorskie w zatwierdzaniu produkcji. Ma doświadczenie i wiedzę w stosowaniu technik jakości tj. SPC, FMEA, 8D, PPAP, MSA, VDA 6.3, 6.5, 5S, 5 Why, Poka-Yoke oraz systemów zarządzania zgodnych ISO 9001 i IATF 16949. Jest certyfikowanym auditorem VDA 6.3, ISO 9001 oraz IATF 16949:2016. Od 2018 roku związany z DEKRA Certification Sp. z o.o. jako expert IATF. Od 2020 roku zarządza procesami certyfikacji IATF które są prowadzone w całej Europie i USA. Jako ekspert DEKRA uczestniczył w wielu konferencjach jako prelegent i panelista. Autor publikacji o tematyce zmian na rynku motoryzacyjnym i zmieniających się wymagań oraz narzędzi dla tej branży.
Jest absolwentem Politechniki Kijowskiej, Wydziału Mechaniki Precyzyjnej. Ukończył Studia Podyplomowe Ekonomika i Zarządzanie Menedżerskie na Politechnice Częstochowskiej oraz Akademię Zarządzania Strategicznego realizowaną przez Francuski Instytut Gospodarczy Polska. Bogusław Satława od 2013r. do chwili obecnej jest Członkiem Zarządu UNIMOT Express Sp. z o.o. oraz Członkiem Zarządu UNIMOT Truck Sp. z o.o. Od lipca 2013r. do sierpnia 2014r. Bogusław Satława zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Unimot S.A. W Grupie UNIMOT odpowiadał m.in. za wdrażanie koncepcji rozwoju spółki, kreowanie polityki sprzedażowej, cenowej i marketingowej, analizy i monitorowanie danych rynkowych dotyczących konkurencji, koordynowanie pracy podległych działów, planowanie i nadzór nad realizacją budżetów podległych działów. W latach 2013- 2015 był Prezesem Zarządu, a w kolejnych latach 2016-2018 członkiem Zarządu, Dyrektorem Handlowym w PZL Sędziszów S.A. firmy, która jest wiodącym producentem filtrów w Polsce. Bogusław Satława działa m.in. w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji -nMotoryzacja i Elektromobilność.
Ma wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych, doradczych i szkoleniowych, m.in. doradzał podczas certyfikowanych wdrożeń Systemów Zarządzania, prowadził szkolenia dla auditorów wewnętrznych i pełnomocników ds. systemu zarządzania, szkolenia z zakresu systemów zarządzania. Zrealizował szereg projektów wdrożeniowych systemów zarządzania w instytucjach sektora prywatnego i publicznego, wg norm ISO 27001, wymagań VDA ISA oraz w zakresie ochrony danych osobowych. Absolwent studiów inżynierskich na kierunku informatyka na Politechnice Rzeszowskiej oraz studiów podyplomowych na kierunku cyberbezpieczeństwo Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Działa w branży automatyki przemysłowej bazując na wykształceniu z zakresu elektroniki i corporate identity. Od 24 lat współtworzy polski oddział grupy Balluff dostarczający produkty, systemy, usługi i rozwiązania zasilające danymi nadrzędne systemy sterowania, które pozwalają urzeczywistniać idee Przemysłu 4.0 w obszarach śledzenia przepływu materiału (traceability), zapewnienia jakości, parametryzacji, zmiany formatu i predykcyjnego utrzymania ruchu. Zarządza Balluff Sp. z o.o. w oparciu o doświadczonych specjalistach w swoich dziedzinach, którzy w procesach automatyzacji produkcji wspierają rozwój liderów branżowych – łączą niepołączone, identyfikują niezidentyfikowane, cyfryzują analogowe. Aplikuje koncepcje Lean Management, również jako członek międzynarodowych zespołów projektowych w Balluff opierając się na ciągłym doskonaleniu i tworzeniu wartości dodanej. Rozwija Centrum Inżynieryjno-Aplikacyjne – inspirujące i wspierające postęp w produkcji, wykorzystujące potencjał inżynieryjny, organizacyjny i edukacyjny, w ramach którego są przygotowywane i wdrażane innowacyjne rozwiązania zwiększające konkurencyjność klientów. Prywatnie prowadzi rodzinną winnicę. Pasjonuje się enologią.
Pracował nad założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a obecnie zajmuje się pracą nad narzędziami informatycznymi ułatwiającymi korzystanie z ZSK i rejestru kwalifikacji oraz jest członkiem Zespołu Strategii ZSK w IBE. Asystent w Szkole Głównej Handlowej w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych. Bada instytucjonalne uwarunkowania rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce i jego miejsce w modelu kapitalizmu nad Wisłą. Jest członkiem zespołu Pełnomocnika Rektora ds. Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia. Członek zespołu ds. mikro-poświadczeń przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Specjalizuje się w obszarze HR z dużym naciskiem na rozwój linii biznesowych działających w segmencie rekrutacji i zatrudniania pracowników z Ukrainy i Wschodu. Obecnie prowadzi 10 firm – siedem na terenie Polski i trzy na terenie Ukrainy w ramach Grupy Worklife, w której pełni funkcję prezesa zarządu. Na liście głównych osiągnięć ma udany rozwój start-upu od niemal zerowego budżetu, do osiągnięcia 40 mln zł obrotu ze sprzedaży w ciągu pięciu lat działalności w Polsce (Grupa Worklife). Ma duże doświadczenie w rozwoju spółek ponad granicami Polski w sektorze usług HR oraz obsługi procesów organizacji wymaganych zasobów ludzkich opartych na obcokrajowcach na potrzeby przedsiębiorstw działających na terenie Polski. W latach 2014 – 2017 pełnił funkcję branch managera w firmie OTTO Polska oraz dyrektora ukraińskiej linii biznesowej w Work Service S.A. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji zarządczych i kierowniczych. Prywatnie jest miłośnikiem sportów: narciarstwa, strzelectwa oraz wyścigów samochodowych i motocyklowych.
Specjalista ds. współpracy z pracodawcami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji w Przemyśle Motoryzacyjnym z uwzględnieniem Elektromobilności, członek Krajowego Zespołu Ekspertów EVET, ekspert Centrum Innowacyjnej Edukacji. W przeszłości wieloletni dyrektor szkoły technicznej, kierownik szkolenia praktycznego, autor i koordynator międzynarodowych projektów w zakresie podnoszenia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, a także wspierania uczniów z małych miejscowości w zakresie aktywizowania ich na rynku pracy. Inicjator działań z zakresu rozwoju kwalifikacji rynkowych oraz dodatkowych umiejętności zawodowych. Inicjator budowy Centrum Kwalifikacji we współpracy z ogólnopolskimi organizacjami pracodawców oraz pierwszego w Europie akredytowanego Centrum Agrotronicznego.
Pomaga firmom zwiększyć bezpieczeństwo prowadzonego biznesu oraz wejść na rynki wschodnie, szczególnie Ukraina. Przez lata kariery zawodowej występuje nie tylko jako prawnik, ale również jako przedsiębiorca, gdzie przeżywał swoje wzloty i upadki. Jednak to doświadczenie pozwoliło wyjść mocno po za schematy w jakich poruszają się prawnicy. Od ponad 20-tu lat specjalizuje się w prawie obrotu gospodarczego, w szczególności obsłudze fuzji oraz przejęć krajowych i zagranicznych, przekształceniach podmiotów prawa handlowego, procesach naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowaniu i sprzedaży spółek handlowych. W 2015 roku wyróżniony przez Bank Światowy dyplomem uznania od za wkład w rozwój przedsiębiorczości. W 2018 roku Polsko Ukraińską Buławą Gospodarczą za wybitne działania na rzecz rozwoju polsko – ukraińskiej współpracy gospodarczej. Jako doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS prowadzi badania naukowe nad zagadnieniami prawa obrotu gospodarczego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie gdzie ukończył studia jednolite, kierunek – Prawo. Ukończył studia podyplomowe – Prawo gospodarcze na Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uzyskał tytuł magistra zarządzania realizując specjalność Rachunkowość w Zarządzaniu finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, oraz tytuł licencjata Europeistyki na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończył studia pierwszego stopnia Współczesne Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Od 1998 roku zajmuje się doradztwem w obszarze prawa obrotu gospodarczego, realizując przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek handlowych. Wykładowca przedmiotów z zakresu prawa gospodarczego. Prokurent grupy kapitałowej Optimum Consulting Group Sp. z o.o. Autor szeregu prawniczych publikacji w obszarze prawa obrotu gospodarczego, spółek kapitałowych oraz spółdzielni socjalnych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.
Doradza w zakresie fuzji i przejęć, restrukturyzacji zadłużenia spółek (także poprzez konwersję długów na udziały lub akcje), przekształceń, podziałów lub łączenia spółek, due diligence, kontraktów handlowych oraz umów z zakresu prawa korporacyjnego. Uczestniczy w postępowaniach dotyczących egzekwowania zagrożonych wierzytelności od dłużników, postępowaniach upadłościowych oraz postępowaniach sądowych z zakresu prawa korporacyjnego. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Był też stypendystą the Columbus School of Law Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w Waszyngtonie (2004). W latach 2005-2006 pracował w dziale podatkowym PricewaterhouseCoopers w zespole ds. nieruchomości. W 2007 roku odbył praktyki w kancelarii Brick Court Chambers w Londynie. Jest współautorem książek Transakcje przejęć i fuzji (Warszawa 2011) oraz Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć (Warszawa 2013) wydanych przez LexisNexis Polska we współpracy z kancelarią Wardyński i Wspólnicy.
Od roku 1991 był zatrudniony w General Motors, zajmował różne stanowiska w Polsce, Republice Czeskiej , w tym między innymi dyrektora sprzedaży zbiorowej, brand managera Opel Astra w Klastrze Europy Środkowej i Wschodniej czy dyrektora sprzedaży i marketingu marek Cadillac, HUMMER i Saab w Federacji Rosyjskiej i krajach WNP. Od roku 2017 zatrudniony w Groupe PSA na stanowisku dyrektora ds. kontaktów z rządem i spraw publicznych. Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. kompetencji – motoryzacja i elektromobilność. Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przy Konfederacji Lewiatan oraz wiceprezydent Konfederacji Lewiatan. Odznaczony Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.
Studiował na Wydziale Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Po studiach pracował, jako analityk i ekonomista w Banku Przemysłowo-Handlowym i połączonym BPH PBK. Następnie rozpoczął własną działalność w zakresie sporządzania prognoz makroekonomicznych i rynkowych, analizy przedsiębiorstw, zarządzania finansami. Był także głównym Ekonomistą w firmie doradztwa Finansowego TMS i biurze maklerskim TMS Brokers, Głównym Ekonomistą Internetowego Domu Maklerskiego, a także wykładowcą w Akademii Toyoty. Obecnie jest wykładowcą na studiach MBA oraz na studiach podyplomowych w Akademii WSB oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi także zajęcia na SGH. Zasiadał i zasiada w wielu radach nadzorczych. Jest członkiem rady naukowej Akademii Eurocash. Prowadzi także działalność w obszarze doradztwa finansowo-kapitałowego. Jest inwestorem. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza, nagrodzonym prestiżową nagrodą „Polityczny doradca roku”.
W WiseEuropa zajmuje się politykami publicznymi w obszarach energii i klimatu, procesami europejskimi oraz zrównoważonym finansowaniem. Izabela Zygmunt zdobyła doświadczenie zawodowe w europejskiej administracji publicznej oraz w sektorze pozarządowym, gdzie zajmowała się transformacją energetyczną, sprawiedliwą transformacją regionów górniczych oraz monitorowaniem wpływu inwestycji publicznych na klimat i środowisko. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim i stosunków międzynarodowych na Freie Universität w Berlinie.