W latach 1992 – 2019 budowała w Polsce struktury firmy Bosch. W 1997 weszła do zarządu spółki a w marcu 2006 r. przejęła funkcję Prezeski Zarządu firmy Bosch i reprezentantki Grupy Bosch w Polsce. W latach 2007-2017 była członkinią zarządu i vice- prezydentką Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Krystyna Boczkowska należy do grona najbardziej wpływowych i przedsiębiorczych kobiet w Polsce. Była wielokrotnie nagradzana m.in. tytułami Kobieta Roku, Manager Roku czy osoby zasłużonej dla rozwoju rynku motoryzacyjnego w Polsce. W roku 2018 Krystyna Boczkowska, w uznaniu zasług za dotychczasowe działania na rzecz budowania relacji polsko-niemieckich, została odznaczona Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, który jest najwyższym niemieckim odznaczeniem przyznawanym cudzoziemcom. Aktywnie angażowała się i angażuje się nie tylko w działalność biznesową, ale też wspiera szereg inicjatyw społecznych. Do najważniejszych podejmowanych przez Krystynę Boczkowską tematów społecznych należy poprawa poziomu edukacji a w szczególności technicznej i promowanie nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w Polsce, które jest podstawą rozwoju nowoczesnej gospodarki. Aktywnie wspiera ideę różnorodności i rozwoju kobiet w polskim biznesie. Od 2019 jest doradczynią Fundacji Liderek Biznesu , Członkinią Rady Programowej DigitalUniversity oraz członkinią Partii Zieloni. Ukończyła Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej a także podyplomowe studia handlu zagranicznego na SGH oraz studia MBA Executive Studies in Finance
Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych (www.csm.org.pl) – jednego z najstarszych polskich think tanków specjalizujących się w sprawach zagranicznych. Współzałożyciel i prezes ośrodka THINKTANK (www.think-tank.pl) wykładowca akademicki, adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Studiowała w Polsce i Francji (Sorbona), ukończyła dwie szkoły doktoranckie oraz studia specjalistyczne na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku (nauki polityczne i stosunki międzynarodowe, stypendium Fulbrighta). W latach 1995–1998 pracowała w TVP jako dziennikarz w publicystyce krajowej i międzynarodowej. W 1998 została dyrektorem Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, tworząc m.in. sieć regionalnych centrów oraz rządowy Program Informowania Społeczeństwa o UE. W okresie 2001-2007 roku była ekspertem a potem szefem Programu Informacji i Komunikacji Komisji Europejskiej – najpierw w Polsce a później w Bułgarii. W latach 2007-2016 pracowała dla rządowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jako doradca do spraw unijnych. Jest autorem ponad setki publikacji, prowadzi działalność dydaktyczną i naukową. Komentuje sprawy europejskie i międzynarodowe w mediach polskich i zagranicznych.
Krzysztof Inglot jest menadżerem strategicznym, ekspertem HR oraz rynku pracy z ponad 25-letnim doświadczeniem zdobytym w dużych grupach kapitałowych m.in. Work Service SA oraz Personnel Service SA, którego jest założycielem. Prowadzi projekty restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania i zasobów ludzkich dla kluczowych firm w Polsce. Autor komentarzy i wypowiedzi eksperckich w mediach o bieżącej sytuacji na rynku pracy. W 2013 roku nabył uprawnienia do pełnienia funkcji Mediatora Międzynarodowego i Arbitra. W 2015 roku dołączył do zespołu ekspertów Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP, a w 2020 roku objął funkcję Przewodniczącego Platformy HR oraz członka Rady Pracodawców RP. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Zarządzania i Informatyki. Po ukończeniu studiów otrzymał tytuł Managera Zasobów Ludzkich i ukończył studia podyplomowe z Zarzadzania Zasobami Ludzkimi oraz Zarządzania Działem Handlowym. Laureat Wektora 2019.
Wykształcenie - mgr ekonomii, absolwent SGPiS (obecnie SGH w Warszawie 1990). Pracę magisterską napisał na temat sektora naftowego w Polsce i początek kariery był związany z tym sektorem m.in. pracował w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, firmie zagranicznej Castrol Polska. Potem kariera związana z sektorem motoryzacyjnym. Od 1996 roku we władzach Polskiej Izby Motoryzacji, od 2007 roku jako Wiceprezes Polskiej Izby Motoryzacji. Obecnie pracuje w firmie Pilkington (światowy lider globalny w produkcji szkła dla motoryzacji i budownictwa) pełniąc funkcję Business Development Director w Europie dla jednej z linii biznesowych równocześnie zajmując stanowisko Dyrektora Zarządzającego AGR , V-ce Prezesa Zarządu Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. oraz Dyrektora Generalnego Pilkington AGR Czech. Brał udział w Programach Sektorowych Motoryzacji Komisji Europejskiej CARS21 / CARS2020 / Gear 2030 „Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie”. Był Wiceprzewodniczącym Komitetu Sterującego INNOMOTO przy NCBiR.
Pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Nowa Polska”, przewodniczący Komisji ds. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetyczny PŚl w Gliwicach. W latach 1982-86 zastępca głównego mechanika w Górnośląskim Okręgowym Zakładzie Gazownictwa w Zabrzu. Od 1986 do 2020 roku pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego i Wiceprezes Zarządu Zakładów Metalowych „Postęp” S.A. Zabrze. W pracy zawodowej zajmował się m.in. wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP. Jest laureatem Złotej Odznaki „Za Zasługi woj. Śląskiego”, Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi, Elity Polskiej Teleinformatyki „Who is Who w polskiej telekomunikacji i informatyce”. Laureat Nagrody Menedżer Roku 2012 „Za wieloletni i konsekwentny wkład w rozwój polskiego sektora przemysłu motoryzacyjnego”. Ekspert Polskiej Izby Motoryzacji, Członek Rady Sektorowej ds. kompetencji motoryzacja i elektromobilność.
Praktyk gospodarczy z długoletnim doświadczeniem w sektorze energetycznym. Od 2012 roku związany z branżą paliw alternatywnych, w szczególności z sektorem energii elektrycznej (elektromobilność) oraz gazem ziemnym (gazomobilność). Pracował m.in. przy realizacji największych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w Polsce, doradzał firmom z branży paliwowej, motoryzacyjnej, finansowej i FMCG. Jest praktykiem w zakresie realizacji strategii komunikacyjnych przedsiębiorstw, posiada bogate doświadczenie w obszarze relacji z mediami i spraw publicznych. Absolwent Stosunków Międzynarodowych w specjalności Międzynarodowa Polityka Handlowa na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada również dyplom MBA. W trakcie realizacji przewodu doktorskiego z dziedziny ekonomii. Autor licznych publikacji z zakresu energetyki oraz komunikacji społecznej. Prelegent wielu branżowych debat i konferencji.
Od 18 lat związany z branżą automotive. W Exact Systems odpowiedzialny za rozwój spółki, do jego głównych obowiązków należy zarządzanie działami sprzedaży w 13 krajach gdzie firma posiada swoje przedstawicielstwa. Dziś łączy funkcje członka zarządu, dyrektora ds. rozwoju sprzedaży oraz osoby odpowiedzialnej za PR grupy kapitałowej Exact Systems. Bez kompleksów uczestniczył we wprowadzeniu polskiej firmy świadczącej usługi kontroli jakości na rynki zagraniczne m.in. niemiecki, brytyjski i chiński. Pomysłodawca corocznego międzynarodowego badania nastrojów w branży motoryzacyjnej „MotoBarometr” oraz „Akademii Jakości” - innowacyjnego projektu edukacyjnego, który ma na celu teoretyczne oraz warsztatowo-praktyczne kształcenie pracowników oraz partnerów firmy z branży motoryzacyjnej. Jego działania ukierunkowane są na wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Wielokrotnie reprezentował kraj występując jako prelegent na najważniejszych światowych konferencjach branży automotive. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej Procesowej i Fizyki Stosowanej na Politechnice Częstochowskiej, posiada także dyplom MBA Franklin University.
Działa w branży automatyki przemysłowej bazując na wykształceniu z zakresu elektroniki i corporate identity. Od 24 lat współtworzy polski oddział grupy Balluff dostarczający produkty, systemy, usługi i rozwiązania zasilające danymi nadrzędne systemy sterowania, które pozwalają urzeczywistniać idee Przemysłu 4.0 w obszarach śledzenia przepływu materiału (traceability), zapewnienia jakości, parametryzacji, zmiany formatu i predykcyjnego utrzymania ruchu. Zarządza Balluff Sp. z o.o. w oparciu o doświadczonych specjalistach w swoich dziedzinach, którzy w procesach automatyzacji produkcji wspierają rozwój liderów branżowych – łączą niepołączone, identyfikują niezidentyfikowane, cyfryzują analogowe. Aplikuje koncepcje Lean Management, również jako członek międzynarodowych zespołów projektowych w Balluff opierając się na ciągłym doskonaleniu i tworzeniu wartości dodanej. Rozwija Centrum Inżynieryjno-Aplikacyjne – inspirujące i wspierające postęp w produkcji, wykorzystujące potencjał inżynieryjny, organizacyjny i edukacyjny, w ramach którego są przygotowywane i wdrażane innowacyjne rozwiązania zwiększające konkurencyjność klientów. Prywatnie prowadzi rodzinną winnicę. Pasjonuje się enologią.
Pracował nad założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a obecnie zajmuje się pracą nad narzędziami informatycznymi ułatwiającymi korzystanie z ZSK i rejestru kwalifikacji oraz jest członkiem Zespołu Strategii ZSK w IBE. Asystent w Szkole Głównej Handlowej w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych. Bada instytucjonalne uwarunkowania rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce i jego miejsce w modelu kapitalizmu nad Wisłą. Jest członkiem zespołu Pełnomocnika Rektora ds. Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia. Członek zespołu ds. mikro-poświadczeń przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Od roku 1991 był zatrudniony w General Motors, zajmował różne stanowiska w Polsce, Republice Czeskiej , w tym między innymi dyrektora sprzedaży zbiorowej, brand managera Opel Astra w Klastrze Europy Środkowej i Wschodniej czy dyrektora sprzedaży i marketingu marek Cadillac, HUMMER i Saab w Federacji Rosyjskiej i krajach WNP. Od roku 2017 zatrudniony w Groupe PSA na stanowisku dyrektora ds. kontaktów z rządem i spraw publicznych. Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. kompetencji – motoryzacja i elektromobilność. Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przy Konfederacji Lewiatan oraz wiceprezydent Konfederacji Lewiatan. Odznaczony Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.
Ekonomista i analityk rynków finansowych. Studiował na Wydziale Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Po studiach pracował, jako analityk i ekonomista w Banku Przemysłowo-Handlowym i połączonym BPH PBK. Następnie rozpoczął własną działalność w zakresie sporządzania prognoz makroekonomicznych i rynkowych, analizy przedsiębiorstw, zarządzania finansami. Był także głównym Ekonomistą w firmie doradztwa Finansowego TMS i biurze maklerskim TMS Brokers, Głównym Ekonomistą Internetowego Domu Maklerskiego, a także wykładowcą w Akademii Toyoty. Obecnie jest wykładowcą na studiach MBA oraz na studiach podyplomowych w Akademii WSB oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi także zajęcia na SGH. Zasiadał i zasiada w wielu radach nadzorczych. Jest członkiem rady naukowej Akademii Eurocash. Prowadzi także działalność w obszarze doradztwa finansowo-kapitałowego. Jest inwestorem. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza, nagrodzonym prestiżową nagrodą „Polityczny doradca roku”.