GeoGlobe: Zalety wyrobów termoformowanych próżniowo
2018-06-02
Cold Jet: Automatyzacja procesu czyszczenia i przygotowania powierzchni w przemyśle motoryzacyjnym
2018-06-08

Bank pomaga szukać odpowiedzi na wyzwania sektora automotive

Przemysł motoryzacyjny ma za sobą kolejny udany rok. Według danych OICA w 2017 r. sprzedaż samochodów na świecie wzrosła o 3,1%. W samej Europie dodatnia dynamika wzrostu utrzymywała się czwarty rok z rzędu. Co ważne, istnieje potencjał do dalszego zwiększania sprzedaży, gdyż jej poziom na Starym Kontynencie w 2017 r. był nadal o blisko milion sztuk niższy niż w 2008 r. Dobre prognozy makroekonomiczne na 2018 r. wskazują na utrzymanie wysokiego popytu na nowe samochody, zarówno w segmencie osobowym, jak i pojazdów użytkowych. Tym samym rosnąć powinien wolumen zamówień na części samochodowe w europejskich fabrykach.

Polska znajduje się na 5. miejscu wśród największych eksporterów części samochodowych w Unii Europejskiej. Co więcej, w tym peletonie to właśnie sprzedaż zagraniczna komponentów z Polski rosła w najszybszym średnim tempie wynoszącym 12,1%. Nasz kraj cały czas jest bardzo atrakcyjnym miejscem do lokowania produkcji części samochodowych. Wpływa na to przede wszystkim coraz lepsza infrastruktura, wykwalifikowani pracownicy ,a także bardzo rozwinięta baza poddostawców.

Jako Bank, dla którego motoryzacja jest jedną z branż strategicznych, widzimy, że tak dynamiczny rozwój sektora generuje dla producentów coraz więcej wyzwań, które wymagają efektywnych rozwiązań operacyjnych, ale i finansowych. Zwracają na to uwagę nasze zespoły ekspertów specjalizujących się w obsłudze podmiotów z sektora motoryzacyjnego, zarówno po stronie biznesowej, jak i ryzyka. Widzimy, że firmy z branży motoryzacyjnej mają bardzo specyficzne potrzeby jeśli chodzi o usługi finansowe, są bardzo wymagającymi klientami. Stąd właśnie strategiczna decyzja Banku Zachodniego WBK, aby w sposób szczególny zaznaczać eksperckie know-how oraz specjalizację w obsłudze branży motoryzacyjnej. Jesteśmy obecni na konferencjach poświęconych przemysłowi motoryzacyjnemu, regularnie publikujemy analizy branżowe. Znajomość branży i dogłębne rozumienie wyzwań branży pomaga nam w tworzeniu oferty dopasowanej do potrzeb firm motoryzacyjnych oraz zapewnieniu sprawnych procesów.

Pierwszym z wyzwań, które obserwujemy, jest rosnąca presja na marże obserwowana niemal we wszystkich działach gospodarki, głównie ze względu na rosnącą konkurencję oraz koszty pracy. Według ekonomistów BZ WBK w 2018 r. stopa bezrobocia w Polsce spadnie do rekordowego poziomu 5,9%. Niedobór pracowników wpływa zarówno na wzrost wynagrodzeń, a także trudności z wykorzystaniem pełnych mocy produkcyjnych. Co więcej, wzrost cen surowców w ostatnich latach dodatkowo podnosił koszty produkcji komponentów surowcochłonnych. Walka o utrzymanie marż wymaga inwestycji w poprawę efektywności m.in. poprzez zastosowanie rozwiązań przemysłu 4.0. Dodatkowo do zwiększania wartości dodanej produktu mogą przyczynić się nakłady na badania i rozwój.

Inwestowanie w obszarze B&R jest jednym z kluczowych czynników sukcesu w obliczu zachodzących zmian technologicznych. Wydaje się, że elektromobilność, autonomiczność czy tzw. connected cars to trendy, od których nie ma odwrotu. Zmiany technologiczne zachodzą coraz szybciej, a cykl życia produktów zaczyna się skracać się. Prawdopodobnie w przyszłości konsument będzie wymagał coraz częstszego „odświeżania” modeli samochodów, co w efekcie będzie wymuszało większą elastyczność producentów części motoryzacyjnych. Dodatkowo nowe technologie wymagają specjalistycznego know-how, co niekiedy wymusza konieczność kooperacji lub przejmowania innych podmiotów. Wg danych PwC w ostatnich latach wyraźnie rośnie aktywność w obszarze fuzji i przejęć w sektorze motoryzacyjnym. W 2017 r. liczba transakcji osiągnęła najwyższy poziom od 2007 r. Ten trend również stwarza konkretne oczekiwania w aspekcie finansowania. W zależności od etapu rozwoju przedsiębiorstwa oferujemy optymalne rozwiązania dla pozyskania kapitału i świadczymy usługi doradztwa finansowego przy procesach transakcyjnych.

Poważnym wyzwaniem dla producentów części samochodowych jest też poszukiwanie nowych rynków zbytu. W tym obszarze zapewniamy bardzo konkretne wsparcie. Wykorzystując najlepsze praktyki międzynarodowej grupy Santander, której częścią jest Bank Zachodni WBK, stworzyliśmy bardzo rozbudowaną ofertę specjalistycznych rozwiązań finansowych ułatwiających rozwijanie działalności eksportowej. Pomagamy też klientom zdobywać lub wzmacniać pozycję na rynkach zagranicznych m.in. poprzez organizowanie misji gospodarczych czy wyjazdów na targi branżowe. W czerwcu br. roku zaprosiliśmy klientów na targi Automechanika w Birmingham. Staramy się też zwracać uwagę branży na potencjał krajów, które dotychczas były mniej znaczącym partnerem handlowym Polski. Nadal 91% eksportu jest kierowana do Unii Europejskiej, ale ostatnie dwa lata pokazują wyraźne ożywienie na rynkach pozaunijnych. Tylko w 2017 r. eksport poza Unię wzrósł o 30,4% i przekroczył miliard euro. Znaczny wpływ na to miała poprawa sytuacji na rynku rosyjskim. Ponadto coraz bardziej znaczącymi odbiorcami części z Polski są m.in. USA, Meksyk i Turcja. Według danych ACEA w samej Turcji znajduje się aż 17 fabryk pojazdów i silników. Kraje pozaunijne są nie tylko atrakcyjnym celem eksportowym, ale także kreują możliwości inwestowania w linie produkcyjne na ich terenie. Co ważne, ze względu na czynniki demograficzne Unia Europejska jest rynkiem bliskim nasycenia. Z kolei znaczące przyrosty ludności w krajach rozwijających się będą w przyszłości generowały silny popyt na produkty motoryzacyjne, co może stanowić szansę rozwoju dla europejskich producentów. Jako bank będziemy pomagać polskim firmom wykorzystać nie tylko tę, ale i inne szanse rynkowe.

Chcesz wiedzieć więcej - zapisz się do newslettera!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Polską Izbę Motoryzacji, w celu otrzymywania aktualności oraz treści marketingowych związanych z konferencją Autoevent, którego jest organizatorem, za pomocą wiadomości e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust.