Zapraszamy do partnerstwa AutoEvent 2024 – Wyjątkowa okazja do promocji Twojej Firmy!
2024-04-09
Porozmawiajmy o sztucznej inteligencji
2024-04-24

Zarządzanie transformacją i efektywnością kosztową przedsiębiorstw w UE: wyzwania i perspektywy

Dyskusja poświęcona będzie analizie kluczowych wyzwań związanych z zarządzaniem transformacją i efektywnością kosztową przedsiębiorstw. Uczestnicy będą mieli okazję omówić prognozy dla gospodarki, szczególnie w kontekście sektora motoryzacyjnego, wytyczne sektorowe dotyczące raportowania ESG i CSRD, wykorzystania sztucznej inteligencji w branży automotive oraz wpływie konfliktu na wschodniej granicy UE na przedsiębiorstwa.

Tematy do dyskusji:

 1. Prognozy dla gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem sektora motoryzacji:
  • Analiza aktualnej sytuacji ekonomicznej w UE i prognozy na przyszłość.
  • Ocena wpływu zmian w sektorze motoryzacyjnym na ogólną kondycję gospodarki.
  • Strategie adaptacyjne dla przedsiębiorstw działających w branży motoryzacyjnej.
 2. Wytyczne sektorowe w raportowaniu ESG i CSRD:
  • Omówienie roli raportowania ESG (Environmental, Social, Governance) i CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) w sektorze motoryzacji
  • Wyzwania i korzyści związane z wdrażaniem wytycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej.
  • Przykłady najlepszych praktyk w zakresie raportowania ESG i CSRD.
 3. Sztuczna inteligencja w branży: zastosowanie, perspektywy, bezpieczeństwo:
  • Analiza możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w produkcji i usługach.
  • Perspektywy rozwoju sztucznej inteligencji w kontekście zapewnienia konkurencyjności
  • Wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danych oraz ograniczeniami sztucznej inteligencji.
 4. Wpływ konfliktu na wschodniej granicy na branżę:
  • Ocena wpływu konfliktów geopolitycznych na działalność przedsiębiorstw w UE.
  • Strategie zarządzania ryzykiem w warunkach niepewności geopolitycznej.
  • Możliwości współpracy międzynarodowej w celu zminimalizowania negatywnych skutków konfliktów dla biznesu.

Uczestnicy dyskusji będą mieli okazję wysłuchać ekspertów z różnych dziedzin, w tym Generała Packa, który dzielić się będzie swoim praktycznym doświadczeniem i spojrzeniem na wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami w obliczu niepewnej przyszłości. Genreał Pacek skoncentruje się na źródłach zagrożeń związanych z brakiem polityki cyberbezpieczeństwa, działaniach niezbędnych do zabezpieczenia przed cyberatakami oraz potrzebnych rozwiązaniach technologicznych i proceduralnych.

 

 

Chcesz wiedzieć więcej - zapisz się do newslettera!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Polską Izbę Motoryzacji, w celu otrzymywania aktualności oraz treści marketingowych związanych z konferencją Autoevent, którego jest organizatorem, za pomocą wiadomości e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust.