Lider musi mieć wizję i wartości
2018-05-24
ORLEN PALIWA i ORLEN OIL Partnerami Generalnymi AutoEvent 2018
2018-06-08

WARSZTAT 21 czerwca: Wpływ mechanizmu podzielonej płatności na płynność przedsiębiorstw

Już wkrótce większość firm odczuje skutki mechanizmu podzielonej płatności VAT

Do wejścia w życie mechanizmu podzielonej płatności VAT (MPP) pozostał niecały miesiąc. Mimo, że system jest dobrowolny, to zdecydowana większość przedsiębiorców odczuje jego skutki – wynika z raportu „Podzielona płatność VAT – jak modelować płynność finansową w firmie”, przygotowanego przez ekspertów podatkowych i ds. modelowania finansowego z Crido Taxand.

 

  • Nawet, gdy sam podatnik nie będzie zainteresowany korzystaniem z MPP, może zostać do tego zmuszony, aby zabezpieczyć swoją płynność finansową.
  • Wpływ MPP odczują nie tylko branże szczególnie narażone na karuzele VAT, ale i szereg innych podmiotów.
  • MPP zaangażuje nie tylko działy księgowości, ale też prawne czy zakupów.
  • Dotknie on szczególnie dostawców o słabej pozycji negocjacyjnej.
  • Wymusi gotowość do kontroli skarbowej na tych podmiotach, które dla zachowania płynności będą zmuszone występować do US po zwrot VAT.

 

Raport ekspertów Crido Taxand  pokazuje wpływ nowego mechanizmu MPP na firmy w różnych sytuacjach biznesowych, np. podmiotów planujących wydatki inwestycyjne czy mających słabą pozycję negocjacyjną w stosunku do swoich dostawców. Przedstawia on różne scenariusze oddziaływania MPP na płynność finansową firmy względem 8 kluczowych czynników. Są wśród nich m.in.: siła przetargowa wobec dostawców/odbiorców, sezonowość zakupów i sprzedaży, skala ponoszonych nakładów inwestycyjnych czy udział rozliczeń walutowych.

Jak działa mechanizm podzielonej płatności VAT?

Źródło: Raport Crido Taxand „Podzielona płatność VAT – jak modelować płynność finansową w firmie”

MPP wprowadza nowy sposób rozliczeń płatności w walucie polskiej z dostawcami i odbiorcami usług. Od 1 lipca br. do standardowego rachunku banki otworzą każdemu przedsiębiorcy osobne konto VAT. Jeżeli kontrahent zdecyduje się na realizację płatności za pośrednictwem przelewu bankowego z wykorzystaniem MPP, część wynagrodzenia odpowiadająca kwocie VAT trafi na konto VAT. Co istotne, właściciel rachunku VAT będzie miał ograniczony dostęp do zgromadzonych na nim środków, które będą mogły zostać przelane na rachunek VAT kontrahenta lub do urzędu skarbowego – w celu uregulowania zobowiązania podatkowego w VAT. Każde inne uwolnienie środków z rachunku VAT będzie możliwe wyłącznie za zgodą organu podatkowego i po upływie określonego czasu potrzebnego na ewentualną weryfikację zasadności zwrotu.

 

Wprowadzenie MPP oznacza nowe wyzwanie dla firm związane z zapewnieniem odpowiednich środków finansowych na potrzeby bieżącej działalności. Jeśli zacznie brakować gotówki na koncie bieżącym a na koncie VAT zacznie kumulować się nadwyżka, podatnik będzie musiał wystąpić do urzędu skarbowego o „uwolnienie” środków z konta VAT. Jednak składanie takich wniosków powinno pójść w parze ze stałą gotowością do kontroli podatkowej. Stąd niezwykle istotne jest wcześniejsze przygotowanie się do nowych warunków funkcjonowania – mówi Roman Namysłowski, partner zarządzający, szef zespołu VAT w Crido Taxand.

 

Zmiany wprowadzenia MPP odczuje cała firma

Pomimo tego, że MPP jest dobrowolne, w szybkim tempie może dotknąć wiele firm. Biorąc pod uwagę ograniczoną swobodę przekazywania środków z rachunku VAT na rachunek bieżący, zablokowanie przedsiębiorcom kwoty VAT w „kaskadowy” sposób wymusi korzystanie przez nich z MPP, gdyż w interesie firm nie będzie przecież kumulowanie nadwyżek na tych rachunkach, tylko ich dalsze wykorzystanie. Dlatego też wielu przedsiębiorcom – jeśli nie podejmą odpowiednich środków zaradczych – ograniczony zostanie dostęp do bieżących środków obrotowych – wyjaśnia Roman Namysłowski.

 

Słabi jeszcze słabsi

Jak pokazują analizy ekspertów Crido Taxand, problem płynności finansowej dotknie w szczególny sposób przedsiębiorców o słabej pozycji negocjacyjnej. Podmioty, które otrzymają dużą część płatności z wykorzystaniem MPP, a jednocześnie zostaną skutecznie przekonane przez swoich dostawców do tradycyjnych przelewów, muszą przygotować się na cykliczne wnioski do urzędu skarbowego o „uwolnienie” pieniędzy na rachunek standardowy. W takiej sytuacji mogą znaleźć m.in. dostawcy podmiotów prawa publicznego, np. szpitali czy spółek skarbu państwa.

Wyzwanie nie tylko dla księgowych

Wielu przedsiębiorców zakłada, że nowe zasady będą oznaczać jedynie nowe obowiązki dla działów księgowości. Jednak wejście w życie nowych przepisów będzie miało też konsekwencje dla działów zakupów czy prawnych, które będą zaangażowane w ustalanie nowych warunków współpracy i płatności z dostawcami czy odbiorcami.

Trzeba mieć na uwadze, że wprowadzenie MPP to nie tylko problem księgowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe spółek. W przygotowanie firmy do stosowania MPP powinni się zaangażować członkowie zarządu, kontrolerzy finansowi, prawnicy, a także osoby ustalające warunki handlowe z dostawcami i nabywcami. Warto też wcześniej przeprowadzić indywidualne symulacje wpływu MPP na biznes. Tylko takie kompleksowe podejście do tematu pozwoli odpowiednio ograniczyć ewentualne negatywne skutki wejścia MPP w życie – podsumowuje Roman Namysłowski

 

Pełna wersja raportu wraz z metodologią jego przygotowania oraz szczegółowymi wnioskami jest dostępna do pobrania na podatkiwbiznesie.pl.

 

O CRIDO – Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe. Pomagamy rozwijać innowacyjną działalność, w tym pozyskując finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł.  Zaangażowanie i praca naszego zespołu zostały wielokrotnie docenione. Zajmujemy najwyższe pozycje w rankingach doradców podatkowych oraz firm wspierających działalność B+R i innowacje.  Więcej informacji na: crido.pl, podatkiwbiznesie.pl.

Chcesz wiedzieć więcej - zapisz się do newslettera!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Polską Izbę Motoryzacji, w celu otrzymywania aktualności oraz treści marketingowych związanych z konferencją Autoevent, którego jest organizatorem, za pomocą wiadomości e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust.