Rozmowy


kooperacyjne "B2B"Rozmowy kooperacyjne B2B są jednym z istotnych elementów wydarzenia, przyciągającym uczestników AutoEventu. Spotkania te, których pierwsza edycja miała miejsce w roku 2008 odbywają się trzeciego, ostatniego dnia konferencji. Dotychczas, łącznie odbyło się ponad 1500 takich rozmów. Z ramienia firm głównie udział biorą przedstawiciele działów zakupów, jakości, marketingu i sprzedaży.

Dużym ułatwieniem jest specjalny program do obsługi/ umawiania spotkań B2B, który jest do dyspozycji uczestników już kilka tygodni przed każdą kolejną edycją AutoEventu. Dzięki tej nowoczesne platformie biznesowej, tuż po rejestracji uczestnicy spotkania mogą w pełni zarządzać spotkaniami w czasie rzeczywistym. Platforma ta podzielona jest na rekordy wraz danymi kontaktowymi/ personalnymi, opisami profilu działalności firm, godziną spotkania wraz z numerem stolika lub stoiska wystawienniczego.

Co roku, w ramach konferencji AutoEvent odbywa się 300 - 350 rozmów B2B. Język do komunikacji to polski, angielski, niemiecki lub rosyjski. Organizator, Polska Izba Motoryzacji w zależności od potrzeb może zagwarantować tłumacza.

Chcesz wiedzieć więcej - zapisz się do newslettera!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Polską Izbę Motoryzacji, w celu otrzymywania aktualności oraz treści marketingowych związanych z konferencją Autoevent, którego jest organizatorem, za pomocą wiadomości e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust.