Regulamin konkursu „Bezpłatny bilet uczestnictwa od DATA INTERCHANGE”

1. Informacje ogólne
1.1 Organizatorami konkursu „Bezpłatny bilet uczestnictwa od DATA INTERCHANGE” są:
DATA INTERCHANGE Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice NIP 649-100-16-14 zwany dalej Sponsorem Biletów Konferencji AutoEvent 2018
oraz
Polska Izba Motoryzacji z siedzibą w Warszawie, ul. Grażyny 13, NIP 521-108-50-36 zwana dalej Organizatorem Konferencji AutoEvent 2018
1.2 Nagrodą w Konkursie jest przyznanie bezpłatnego zaproszenia na konferencje AutoEvent 2018, która odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2018 w hotelu Ossa Congress & SPA w Rawie Mazowieckiej, ul. Ossa1

2. Miejsce i czas trwania konkursu
2.1 Konkurs przeprowadzany jest na stronie www.autoevent.pl oraz www.datainterchange.com/pl
2.2 Konkurs przeprowadzany jest od dnia 19 marca 2018 do dnia 10 czerwca 2018, w trzech odsłonach:
– pierwsza odsłona: 19 marca 2018 / losowanie nagród 12 kwietnia 2018
– druga odsłona: 18 kwietnia 2018 / losowanie nagród 11 maj 2018
– trzecia odsłona 16 maj / losowanie nagród 11 czerwca 2018

3. Zasady Konkursu
3.1 Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które prawidłowo odpowiedziały na wszystkie pytania Konkursowe.
3.2 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie na stronie www.autoevent.pl formularza zawierającego krótkie informacje osobowe (imię i nazwisko, nazwa firmy, e-mail imienny)
3.3 Wśród osób wyłonionych zostanie rozlosowana nagroda w postaci bezpłatnego uczestnictwa w konferencji AutoEvent 2018.
3.4 Uczestnikiem Konkursu może być osoba delegowana do udziału w konferencji AutoEvent 2018 przez zarząd firmy
3.5 Uczestnikiem konkursu może być osoba, która zgłosiła swoje uczestnictwo w konferencji AutoEvent 2018. W przypadku wygrania nagrody Organizator Konferencji AutoEvent 2018 zwróci koszty opłaconego uczestnictwa.
3.6 Zadaniem uczestnika Konkursu jest wybór jednej prawidłowej odpowiedzi zawartej w każdym z pięciu pytań konkursowych.
3.7 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.autoevent.pl
3.8 Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej, który został podany w formularzu konkursowym.

4. Postanowienia końcowe
4.1 Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4.2 Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych na potrzeby Organizatora Konferencji AutoEvent 2018 do przeprowadzenia Konkursu i poinformowania go o jego wynikach. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do tych danych i ich poprawienia.
4.3 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na kontakt drogą mailową przez Sponsora Biletów Konferencji AutoEvent 2018 w celu przesłania jednorazowej oferty handlowej/zapytania ofertowego.
4.4 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27).
4.5 Spory odnoszące się do i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

Chcesz wiedzieć więcej - zapisz się do newslettera!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Polską Izbę Motoryzacji, w celu otrzymywania aktualności oraz treści marketingowych związanych z konferencją Autoevent, którego jest organizatorem, za pomocą wiadomości e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust.