Stanowisko symulatora spawania na AutoEvent 2021!
2021-08-18
AutoEvent 2021 – Prezentacje
2021-09-06

Prelegenci AutoEvent 2021

  Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – profesor nauk ekonomicznych, związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie; organizatorka i kierownik prowadzonych w SGH Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości. Członkini Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Prezydium Komitetu Prognoz “Polska 2000 Plus”, Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Specjalistka z dziedziny ekonomii, w tym analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, systemów gospodarczych oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Autorka około 300 publikacji z tego zakresu. Kreatorka modeli predykcji bankructwa. Więcej informacji: http://prezes.pte.pl/

 

  Marek Zuber – ekonomista i analityk rynków finansowych. Studiował na Wydziale Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Po studiach pracował, jako analityk i ekonomista w Banku Przemysłowo-Handlowym i połączonym BPH PBK. Następnie rozpoczął własną działalność w zakresie sporządzania prognoz makroekonomicznych i rynkowych, analizy przedsiębiorstw, zarządzania finansami. Był także głównym Ekonomistą w firmie doradztwa Finansowego TMS i biurze maklerskim TMS Brokers, Głównym Ekonomistą Internetowego Domu Maklerskiego, a także wykładowcą w Akademii Toyoty. Obecnie jest wykładowcą na studiach MBA oraz na studiach podyplomowych w Akademii WSB oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi także zajęcia na SGH. Zasiadał i zasiada w wielu radach nadzorczych. Jest członkiem rady naukowej Akademii Eurocash. Prowadzi także działalność w obszarze doradztwa finansowo-kapitałowego. Jest inwestorem. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza, nagrodzonym prestiżową nagrodą „Polityczny doradca roku”.

 

  Grzegorz Gałczyński – Menedżer ds. Branż Strategicznych w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Prawnik, Politolog, Master of Business Administration. Ponad dwanaście lat doświadczenia w branży motoryzacyjnej, w tym osiem lat na stanowiskach kierowniczych.
Odpowiedzialny za koordynację działań Agencji dotyczących przemysłu motoryzacyjnego, otwieranie nowych rynków, relacje z organizacjami sektora motoryzacyjnego, analitykę rynkową i definiowanie nisz rynkowych.

 

  Daniel Ozon – Wiceprezes Stowarzyszenia Polski Wodór, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Specjalista z zakresu doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw, bankowości (inwestycyjnej i korporacyjnej), fuzji, przejęć, restrukturyzacji finansowania, zarządzania wzrostem wartości.

Aktualnie Wiceprezes Stowarzyszenia Polski Wodór. Partner w firmie doradztwa finansowego Carlson Capital Partners.

W latach 2016-2019 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i następnie Prezesa Zarządu JSW S.A. Od 2008 do 2015 związany z bankowością inwestycyjną i funduszami private equity. Członek Rady Nadzorczej biura maklerskiego Ventus Asset Management, partner w Carlson Private Equity. W latach 2006-2008 był związany z JSW, w której pełnił  funkcję   Zastępcy Prezesa Zarządu, Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Strategii Kapitałowej. Od 1999 do 2004 związany z Bankiem Handlowym Citibank, gdzie kierował Działem Restrukturyzacji oraz Działem Finansowania Handlu.

 

  Mariusz Tomaka – Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończył Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki na specjalności „Elektroniczne urządzenia cyfrowe”. Ukończył także programy: „TOP 500 Innovators” Science Management Commercialization Program (2013 r.) oraz „Leadership for Sustainability” (2017 r.) na Uniwersytecie Stanforda.

Specjalista branży IT od wielu lat zaangażowany w budowanie firm technologicznych działających w obszarze informatyki i elektroniki. Zakładał i prowadził m.in.: DisplayLink Poland,  Proximetry Poland, Neublock Poland, Human Cloud, Softeq, ABF, Silesian Electronic Team. Obecnie pełni funkcję doradcy zarządu firmy Euvic, działającej w Polsce, USA oraz globalnie. W ramach działalności zawodowej bierze udział w budowaniu zespołów ekspertów rynku informatycznego i rynku nowoczesnych technologii dla realizacji złożonych projektów komercyjnych oraz w obszarze badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.

Jest członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W Polskim Towarzystwie Informatycznym, poza pracą w Zarządzie Głównym, pełni także funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Górnośląskiego, odpowiadając za obszar współpracy międzynarodowej.
Należy także do Zarządu Stowarzyszenia Polskich Izb Gospodarczych na świecie (Polish Chambers Abroad), które skupia obecnie 23 polskie izby działające w poszczególnych krajach świata.

 

   Jacek Faber – Dyrektor Handlowy Seifert Polska, Politolog z wykształcenia. Logistyk z zawodu, z ponad 10 – letnim doświadczeniem w branży. Od początku zawodowej kariery związany z obsługą branży automotive. Na poziomie operacyjnym odpowiedzialny między innymi za realizację wysyłek via Cross Dock w Gliwicach, do ulokowanej w Sankt Petersburgu fabryki klienta, monitorowanie i optymalizację dostaw morskich oraz lotniczych do Europejskich fabryk klienta, w ramach działań jednostki Control Tower, a także koordynowanie jej prac. Na poziomie handlowym brał udział w przygotowaniu i realizacji szeregu projektów logistycznych, dedykowanych zarówno OEM`om, jak i dostawcom, takich jak magazyny VMI, SILS, projekty podmontażu komponentów. Prywatnie miłośnik sportów „rakietowych” i organizowanych na własną rękę, „multimodalnych” podróży.

 

 

 

 

Adam Żołnowski Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu DCT Gdańsk. Adam Żołnowski dołączył do DCT Gdańsk w maju 2012. Wcześniej przez 5 lat był Dyrektorem w PwC, gdzie był odpowiedzialny za sektor inwestycji zagranicznych.
Adam zdobywał swoje bogate doświadczenie również jako Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konsumentów oraz Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W ciągu kariery zawodowej pracował z największymi międzynarodowymi firmami, m.in. z LG, Samsung, Sharp, EoN, pomagając im w realizacji projektów inwestycyjnych w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Adam był również członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz doradcą rządu Uzbekistanu. Aktywnie pracował na rzecz sektora publicznego w Polsce prowadząc projekty doradcze, m.in. kierował pracami związanymi ze strategią rozwoju Regionu Pomorza w Polsce, gdzie ulokowane jest DCT.

Adam Żołnowski jest autorem szeregu publikacji poświęconych ekonomii, inwestycjom zagranicznym i konkurencji.

Adam Żołnowski jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, a także University of Sussex. Ukończył on aplikację kontrolerską Najwyższej Izby Kontroli oraz Executive Management Program w Szwecji.

 

 Jacek Taczała Business Development Manager Mitsubishi Electric Europe B.V. Sp. z o.o., absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Elektrycznego, Specjalność Automatyka. Z Mitsubishi Electric związany ponad 10 lat. Obecnie zajmuje się  prowadzeniem rynku motoryzacyjnego dla wdrażania rozwiązań dla automatyzacji i robotyzacji komponentów  sektora TIER. Miłośnik napędów spalinowych otwarty na zmiany zachodzące w sektorze motoryzacyjnym. Pasjonat motoryzacji, ostatnio swoją pasję rozszerzył o „dwa kółka”. Auto Event to dla niego miejsce na zdobywanie dodatkowej wiedzy dotyczącej motoryzacyjnego sektora produkcyjnego.

 

  Krzysztof Inglot jest Prezesem Zarządu Personnel Service S.A., firmy będącej liderem zatrudnienia pracowników z Polski i z zagranicy na potrzeby pracodawców. Menadżer HR z ponad 20-letnim doświadczeniem zdobytym m.in. w Work Service S.A., gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju, Pełnomocnika Zarządu ds. Sprzedaży i Rzecznika Prasowego. Prowadzi projekty restrukturyzacyjne w obszarze zasobów ludzkich dla kluczowych firm w Polsce. Autor wielu komentarzy i wypowiedzi eksperckich w mediach, dotyczących bieżącej sytuacji na rynku pracy.
W 2013 roku Krzysztof Inglot nabył uprawnienia i kompetencje do pełnienia funkcji Mediatora i Arbitra. W 2015 roku dołączył do zespołu ekspertów Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP, a w 2020 roku objął funkcję Przewodniczącego Platformy HR.
Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Zarządzania i Informatyki. Po ukończeniu studiów otrzymał tytuł Managera Zasobów Ludzkich, a także ukończył studium podyplomowe w zakresie Zarządzania Działem Handlowym.

 

 Łukasz Chełchowski jest Dyrektorem Rozwoju Autobusów w Solaris Bus & Coach od 2020 roku. Z firmą związany od 2005 roku, początkowo jako Konstruktor w Dziale Elektryki i Elektroniki, później objął stanowisko Kierownika Systemów Elektrycznych i był odpowiedzialny za rozwój nowych rozwiązań elektrycznych w autobusach. Łukasz Chełchowski ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, a obecnie jest doktorantem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

Michał Sierszyński jest Kierownikiem Zaawansowanych Technologii w Solaris Bus & Coach od 2012 roku. Do Solarisa dołączył w 2004 roku, jako Konstruktor w Dziale Elektryki i Elektroniki. Absolwent Politechniki Poznańskiej kierunek Automatyka i Robotyka oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnie jest doktorantem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Chcesz wiedzieć więcej - zapisz się do newslettera!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Polską Izbę Motoryzacji, w celu otrzymywania aktualności oraz treści marketingowych związanych z konferencją Autoevent, którego jest organizatorem, za pomocą wiadomości e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust.