Patron honorowy

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą, działającą we współpracy z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. PAIH to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.


Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc 160 organizacji biznesowych.

70 Izb i związków branżowych
61 Izb regionalnych
21 Izb bilateralnych
8 pozostałych organizacji (stowarzyszenia, fundacje)


Partner merytoryczny

Innoco.

InnoCo jest firmą doradczą. Łączymy ludzi, kompetencje, kapitał i pomysły. Budujemy partnerstwa i poszukujemy finansowania, zapewniając, że każde przedsięwzięcie jest realizowane w odpowiednim ekosystemie. Wspólnie z właścicielami oraz zespołami menedżerów i pracowników identyfikujemy scenariusze rozwoju, definiujemy cele i określamy działania, które pozwolą je osiągnąć. Korzystamy ze sprawdzonych narzędzi zarządzania strategicznego, analizy rynku, analizy finansowej i oceny technologii, które elastycznie dostosowujemy do każdej sytuacji. Zawsze w pełni wykorzystujemy naszą praktyczną wiedzę o przemyśle, sektorze usług i rynkach kapitałowych. Przekuwamy wyzwania w wyjątkowe projekty biznesowe dla naszych klientów w Polsce i za granicą.

Zespół InnoCo składa się z trzech ekspertów: Luk Palmen – prowadzi usługi doradcze i coachingowe w zakresie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach oraz w jednostkach naukowych; Marcin Baron – prowadzi usługi doradcze w zakresie foresightu, kreatywności i strategii w przedsiębiorstwach; Michał Chojkowski – prowadzi usługi doradcze w zakresie planowania rozwoju firm i pozyskiwania źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych.

InnoCo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wincentego Pola 27
44-100 Gliwice, Polska
e-mail: info@innoco-team.com
www.innoco-team.com


Silesia Automotive & Advanced Manufacturing

Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (SA&AM) jest klastrową inicjatywą działającą na rzecz rozwoju branży motoryzacyjnej na terenie województwa śląskiego i województw sąsiednich.
Klaster SA&AM, koordynowany przez Katowicką SSE S.A. – najlepszą Specjalną Strefę Ekonomiczną w Europie, tworzy silną platformę współpracy dla przemysłu motoryzacyjnego, dostawców nowych technologii oraz lokalnego potencjału wiedzy reprezentowanego przez instytucje badawcze i naukowe. Poprzez swoje działania wspiera rozwój kompetencji przedsiębiorstw i ich pracowników oraz tworzy dogodne warunki do rozwoju i powstawania nowych inwestycji motoryzacyjnych.

Przedsiębiorcy i instytucje działające w Klastrze, poprzez wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i pracę warsztatową wspierają się w rozwiązywaniu konkretnych problemów, optymalizowaniu procesów produkcyjnych i wdrażaniu nowych rozwiązań procesowych i materiałowych. Klaster SA&AM czynnie uczestniczy w procesie dostosowywania systemu edukacji do potrzeb przemysłu motoryzacyjnego, aktywnie wspiera firmy motoryzacyjne w transformacji przemysłowej i tworzy warunki do budowania nowych relacji biznesowych.

SA&AM organizuje rocznie 30 warsztatów tematycznych, współtworzy z partnerami ponad 20 wydarzeń branżowych oraz realizuje kilka dedykowanych projektów wspierających transformację przemysłową przedsiębiorstw i rozwój kompetencji ludzkich.

Biuro Klastra SA&AM
ul. Rybnicka 29
44-100 Gliwice

www.silesia-automotive.pl
biuro@silesia-automotive.pl


Partnerzy branżowi

Balluff

Jesteśmy jednym z wiodących dostawców wysokiej jakości czujników, systemów identyfikacji oraz rozwiązań sieciowych dla wszystkich obszarów automatyzacji produkcji. 3600 pracowników w 37 oddziałach na całym świecie, codziennie zajmuje się produkcją, dystrybucją i rozwojem najnowocześniejszych technologii, które wpierają Twój biznes. Od 100 lat nasza rodzinna firma gwarantuje najwyższe standardy jakości, dostarczając innowacyjne rozwiązania, które zwiększają Twoją przewagę konkurencyjną. Opracowujemy rozwiązania tj.:

 • Niezawodna sensoryka
 • Systemy identyfikacji optycznej oraz RFID
 • Systemy bezpieczeństwa pracy
 • Ekonomiczne rozwiązania do sieci przemysłowych wraz z IO-Link
 • Urządzenia do wizualizacji procesów

Dlaczego warto nam zaufać? Odpowiedzią jest wieloletnie doświadczenie oraz zaangażowanie, które pozwoliły nam zdobyć kompetencje ekspertów. Kierując się dewizą „‘innovating automation” jesteśmy otwarci na wszelką współpracę, której owocem może być opracowanie technologii przyszłości. Tworzymy projekty we współpracy ze stowarzyszeniami, uniwersytetami i placówkami badawczymi. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że rozwój powinien być inicjowany nie tylko potrzebami człowieka, ale również mieć na uwadze środowisko. Właśnie dlatego, w zarządzaniu ważny jest dla nas model zrównoważonego rozwoju, w którym chronimy przyrodę i z ostrożnością wykorzystujemy nasze zasoby. Chętnie poznamy wyzwania, z jakimi mierzysz się w swojej firmie i wspólnie wypracujemy nową perspektywę. Zapraszamy do kontaktu!

Balluff Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 21 A
54-516 Wrocław
balluff@balluff.com
Tel.: +48 71 382 09 00
Fax. +48 71 338 49 30
www.balluff.com


Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric Europe to firmą zajmująca się dostawą systemów automatyki, robotyki oraz systemów monitorowania dla procesów produkcyjnych. W Polsce firma liczy ponad 200 osób. Siedziba firma znajduję się w Balicach, gdzie znajduje się dział sprzedaży, logistyki, wsparcia technicznego oraz serwisu. W Balicach można każdego dnia odwiedzić Showroom 4.0, gdzie można zobaczyć najnowsze technologie automatyki oferowane przez firmę Mitsubishi Electric. W Polsce firma ma ponadto oddziały w Warszawie, Poznaniu oraz Wrocławiu, gdzie oprócz działów sprzedaży znajdują się działy wsparcia technicznego.

Mitsubishi Electric dla przemysłu motoryzacyjnego to głównie rozwiązania pełnej automatyzacji, robotyzacji i monitoringu dla sektora TIER. Naszą specjalizacją jest precyzyjny zrobotyzowany montaż komponentów wyposażenia samochodów oraz części silnikowej. Firma dodatkowo wdraża rozwiązania dla zarządzania magazynami automatycznego składowania. Ponadto komponenty automatyki firmy pracują również w układach wentylacji i odpylania.

Zapraszamy do odwiedzin Showroom 4.0.

Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.)
Polish Branch
Krakowska 48, 32-083 Balice
http://pl.mitsubishielectric.com


Partner Inwestycyjny

Invest in Częstochowa

Częstochowa to miasto nowoczesne, z tradycjami przemysłowymi sięgającymi XIV w., w ślad za którymi idzie wysoka kultura pracy, elastyczny i otwarty na innowacyjny sposób myślenia samorząd. Innowacyjność w Częstochowie ma zdecydowanie ludzką twarz i dotyczy głównie kwestii społecznych. Miasto szczyci się przede wszystkim skutecznym szkoleniem kadr na potrzeby przemysłu i biznesu. Szkoły techniczne i branżowe w mieście profilowane są pod kątem wymagań firm i we współpracy z nimi, a program Teraz Lepsza Praca znalazł się w bazie innowacji samorządowych. Miasto koordynuje kształcenie i przekwalifikowanie przyszłych kadr dla lokalnych pracodawców zarówno na poziomie ponadpodstawowym jak i wyższym, a łączna wartość projektów dedykowanych szkolnictwu branżowemu i technicznemu to ponad 25 milionów złotych.

Obwodnica miasta w ramach sieci TEN-T (Bałtyk – Adriatyk) oraz nowe połączenie A1, skraca  dystans z lotniskiem oraz największymi ośrodkami gospodarczymi w tej części Europy.. Miasto posiada trzy lokalizacje nieruchomości w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy węzłach autostradowych i DK91, a w planie zagospodarowania 550 h przeznaczono na działalność produkcyjną i tyle samo na usługową.

Kluczowymi dla miasta są inwestycje z branży motoryzacyjnej, hutnictwa szkła oraz przetwórstwa metali. Doskonała lokalizacja i łatwy dostęp do zasobów ludzkich – 8,5 mln osób w zasięgu 1,5 h powoduje, że firma produkcyjna max w ciągu 50 dni jest w stanie skompletować wykwalifikowaną 100 osobową załogę. Rozbudowywana wciąż sieć dróg, nowoczesne szkoły techniczne i branżowe dostosowane do potrzeb gospodarki i siedem uczelni wyższych w tym Uniwersytet i Politechnika, programy dedykowane inwestorom i przedsiębiorcom oraz sprawnie i niekonwencjonalnie działające Centrum Obsługi Inwestora to główne zalety miasta będącego dodatkowo punktem wyjścia na Jurę Krakowsko – Częstochowską. To z kolei gwarantuje wiele możliwości do zachowania balansu pomiędzy pracą, a życiem prywatnym.

Centrum Obsługi Inwestora, ul. Waszyngtona 5 m 112

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa


Sponsor bankietu

Personnel Service

to firma specjalizująca się w rekrutacji i zatrudnianiu pracowników z Ukrainy na potrzeby pracodawców w Polsce. Współpracuje z przedsiębiorstwami z wielu sektorów, w tym głównie automotive, RTV/AGD i przemysłu ciężkiego. Za pośrednictwem Personnel Service zatrudnienie w Polsce znalazło już ponad 50 tys. obywateli Ukrainy. Tym samym Personnel Service znajduje się w pierwszej trójce przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w rekrutacji obywateli zza wschodniej granicy Polski.

Personnel Service sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 66 lok. 2 B.06
53-413 Wrocław

www.personnelservice.pl


Patroni Medialni

Karoseria

Specjalizacja w tematyce karoserii
Magazyn KAROSERIA wypełnia lukę w ofercie na polskim rynku motoryzacyjnym proponując wszystkim jego uczestnikom, związanym głównie z naprawami karoserii, kompletne, ukierunkowane źródło informacji.
Źródło fachowej wiedzy technicznej:
Tempo zmian na rynku napraw karoserii spowodowane jest całkowitą zmianą w podejściu do projektowania i produkcji współczesnej karoserii samochodowej. W związku z tym wiedza na ten temat wymaga ciągłej aktualizacji.
Zmiany na rynku likwidacji szkód
Rozpoczęły się szybkie zmiany organizacji i funkcjonowania rynku likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce. Nie wolno niczego przeoczyć. Skutkiem zaniedbania może być nawet wykluczenie podmiotu z udziału w rynku.
Aktualności oraz pozostałe tematy
Poza szeroko rozumianą techniką motoryzacyjną poruszana jest równie problematyka pośrednio powiązana z głównym nurtem. Publikowane są również informacje bieżące, wywiady oraz prognozy rynkowe.


MM Magazyn Przemysłowy

Polska Izba Motoryzacji po raz kolejny nawiązała ścisłą współpracę z wydawnictwem Raven Media, wydawcą przemysłowego miesięcznika „MM Magazyn Przemysłowy”, który został Patronem Medialnym XIII Dorocznej Konferencji Przemysłu Motoryzacyjnego AutoEvent 2018 organizowanej w dniach 19-21 czerwca 2017r.

To jedno z najważniejszych pism branżowych w Polsce, należące do międzynarodowej grupy publikacji specjalistycznych dla przemysłu, oznaczonych wspólną marką MM, publikowanych na licencji tytułu „MM MaschinenMarkt” wydawanego od 1894 roku przez wydawnictwo Vogel Business Media GmbH & Co. KG z siedzibą w Würzburgu w Niemczech. Rocznie ukazuje się ponad 6 milionów egzemplarzy tytułów ze znakiem MM wydawanych w 13 krajach, w 12 językach.

Publikacja otrzymała tytuł „Fachmedium des Jahres 2015“ (Fachowe Medium Roku 2015) nadany w trakcie Kongresu Niemieckiej Prasy Branżowej za wysoką dziennikarską jakość. Zostało również wyróżnione za nowy layout oraz innowacyjność.

www.magazynprzemyslowy.pl


Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie

Magazyn Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie współpracuje z Polską Izbą Motoryzacji przy promocji Konferencji AutoEvent już od 2008 roku – jako pierwsze polskie czasopismo inżyniersko- konstruktorskie.

To miesięcznik specjalistyczny dla osób zaangażowanych w tworzenie produktów – maszyn, urządzeń, mechanizmów, podzespołów, części, elementów itd. – od koncepcji do ostatecznego wykonania, w różnych branżach przemysłowych.

Autorzy artykułów to profesjonaliści z bogatym doświadczeniem zawodowym – uznani konstruktorzy, szefowie biur i zespołów konstrukcyjnych, technolodzy, szkoleniowcy, właściciele firm, doświadczeni praktycy. W swoich publikacjach przekazują wiedzę potrzebną w codziennej pracy, kładąc nacisk na praktyczne zastosowanie technologii i rozwiązywanie problemów.

Tematyka czasopisma obejmuje m.in.: • projektowanie • budowę maszyn, urządzeń i mechanizmów • analizy i symulacje • CAD CAM CAE • druk 3D • szybkie wytwarzanie • dobór materiałów • technologie (m.in. spawanie, obróbka) • testy •  najnowsze rozwiązania.

Prenumeratę magazynu (10 wydań w roku) można zamawiać pod adresem: prenumerata@iter.com.pl

www.konstrukcjeinzynierskie.pl


FLEET. Auto w firmie

Magazyn „FLEET. Auto w firmie” to profesjonalny i ogólnopolski miesięcznik biznesowo-motoryzacyjny B2B, obecny na polskim rynku od 2009r. „FLEET” jest platformą informacji i wiedzy o zarządzaniu samochodem firmowym.

Miesięcznik dociera do największej bazy osób w branży flotowej, zarówno przedstawicieli: sektora MŚP, międzynarodowych korporacji i spółek państwowych oraz do importerów i reprezentantów firm okołoflotowych, także i za sprawą eventów organizowanych przez wydawcę magazynu „FLEET” – Fleet Meetings Sp. z o.o. (takich jak m.in.: targi motoryzacyjne i biznesowe Fleet Market, testy samochodów flotowych Fleet Cars&Vans, Auto Premium, czy testy samochodów z napędami alternatywnymi Fleet Electric Day oraz szkolenia dla managerów aut firmowych Fleet Management Training).

„FLEET” to nie tylko wydanie papierowe i dostępne on-line e-wydanie, to również nowoczesny portal informacyjny dla branży motoryzacyjnej i flotowej www.fleet.com.pl, codziennie aktualizowany o bieżące informacje z rynku flotowego. Redakcja magazynu „FLEET” przygotowuje także wydania specjalne: „Fleet. Napędy Alternatywne” oraz „Fleet. Samochody użytkowe”.


Logistyka a Jakość oraz Nowoczesny Magazyn

Logistyka a Jakość – Magazyn menedżerów łańcucha dostaw.

Dwumiesięcznik szefów i menedżerów łańcucha dostaw. Innowacyjne rozwiązania oraz komplet informacji ze świata biznesu branży logistyki.

www.laj.pl

Nowoczesny Magazyn

Eksperci czasopisma „Nowoczesny Magazyn” mają doświadczenie, czas i niezbędną wiedzę, aby pomóc firmom szukającym dobrych rozwiązań. I pomagają – skutecznie od 1999 roku.

www.prenumerata.nm.pl


Staleo.pl – Stale o Przemyśle

Staleo.pl to innowacyjny portal przemysłowy. Jesteśmy źródłem codziennych wiadomości z branży. Informacje przedstawiamy w obszerny i rzetelny sposób.

To miejsce gdzie znajduje się branżowy katalog firm, ogłoszenia maszyn,  produktów,  stali i metali, pracy dla fachowców oraz kooperacji,  aktualności, artykuły technologiczne, a także informacje o zbliżających się imprezach oraz mediach branżowych.

Staleo.pl umożliwia dotarcie do grona nowych klientów, dlatego warto tu być.

www.staleo.pl

biuro@staleo.pl


Zrobotyzowany.pl – Przemysł Zrobotyzowany

Portal poświęcony robotyzacji, automatyzacji oraz cyfryzacji przemysłu. Dedykowany jest  specjalistom z branży automatyki przemysłowej i robotyki poszukującym informacji o dostawcach, produktach oraz usługach. Serwis skupia wiedzę techniczną, informacje z branży, nowości produktowe oraz śledzi trendy i innowacje technologiczne.

Najnowsze informacje, branżowy katalog firm, artykuły technologiczne, artykuły branżowe i wdrożenia, filmy, relacje z targów, filmy produktowe, ogłoszenia produktów, nowoczesny newsletter branżowy, targi i wydarzenia branżowe dotyczące automatyzacji i robotyzacji przemysłu.

a wszystko to w jednym miejscu – Zrobotyzowany.pl

www.zrobotyzowany.pl
biuro@zrobotyzowany.pl


Miesięcznik AUTOMATYKA

Miesięcznik „Automatyka” (ISSN 2392-1056) to nowa inicjatywa wydawnicza Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, która powstała w wyniku wnikliwej analizy rynku, zestawienia potrzeb specjalistów z branży z oczekiwaniami i możliwościami wiodących partnerów rynku automatyki, robotyki i pomiarów. Naszymi czytelnikami są specjaliści z przedsiębiorstw produkcyjnych, firm przemysłowych, automatycy, projektanci urządzeń i systemów, a także służby utrzymania ruchu. Dodatkowo menedżerowie wyższego i średniego szczebla, dyrektorzy ds. produkcji oraz inny personel odpowiedzialny za technologiczną stronę utrzymania i rozwoju produkcji.

http://automatykaonline.pl/Automatyka

Portal AutomatykaOnLine

AutomatykaOnline.pl to serwis, który w jednym miejscu skupia wiedzę techniczną, informacje z branży, nowości produktowe oraz śledzi trendy i innowacje technologiczne.

Dzięki szerokiemu dotarciu do odbiorcy serwis jest atrakcyjnym miejscem dla reklamodawców. Sprecyzowany profil odbiorcy i ukierunkowanie na inżynierów, integratorów i praktyków sprawiają, że AutomatykaOnline.pl to także biznesowa platforma wymiany informacji na temat produktów, usług i rozwiązań dla profesjonalistów.

AutomatykaOnline.pl jest zarejestrowana w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem ISSN 2392-1064.
AutomatykaOnline.pl to nowoczesny serwis budujący szeroką społeczność inżynierów i techników. Nasze informacje docierają do odbiorców mediów społecznościowych takich jak: Facebook, Twitter czy GoldenLine.

AutomatykaOnline.pl to:

 • nowoczesny katalog branżowy
 • baza najnowszych informacji z rynku
 • dynamicznie rozwijająca się społeczność techników i inżynierów
 • precyzyjnie określony odbiorca docelowy
 • atrakcyjna oferta reklamowa

Tematyka Portalu:

 • Aparatura elektryczna
 • Aparatura kontrolno – pomiarowa
 • Komputery przemysłowe i HMI
 • Montaż, transport, logistyka
 • Oprogramowanie dla przemysłu
 • Projektowanie i realizacja, szkolenia
 • Robotyka
 • Sieci i systemy komunikacji
 • Systemy bezpieczeństwa
 • Systemy sterowania i regulacji automatycznej
 • Systemy wizyjne i RFID
 • Terminale operatorskie, panele i komputery
 • Układy hydrauliczne
 • Układy pneumatyczne

http://automatykaonline.pl/