Czysty rachunek zysków w Motoryzacji
2018-03-05

Niewykorzystane możliwości EDI

Czy po upływie 25 lat można powiedzieć coś nowego na temat EDI? Bardzo dużo, mówi David Eyes, specjalista ds. EDI w Data Interchange. Malcolm Wheatley, publicysta zajmujący się tematyką IT postanowił się dowiedzieć więcej.

Rozwiązanie Electronic Data Interchange (EDI) 25 lat temu zostało okrzyknięte uniwersalnym narzędziem przyszłości w zakresie B2B. Obecnie jednak jego realne zastosowanie w praktyce wygląda nieco inaczej.

Na przykład, wielu producentów jest połączonych za pomocą systemu EDI tylko ze swoimi największymi klientami i dostawcami. W większości przypadków te połączenia bazują na różnych standardach EDI i protokołach komunikacyjnych. Ponadto, określone transakcje EDI przeprowadzone we współpracy z tymi klientami i dostawcami często ograniczają się do niewielkiej części z całego zakresu potencjalnych transakcji obsługiwanych przez EDI.

Porażka—czy okazja? Zdecydowanie to ostatnie, nalega David Eyes, dyrektor ds. rozwoju biznesu w firmie Data Interchange będącej międzynarodowym dostawcą EDI i rozwiązań integracyjnych B2B.

„Przekonanie, że rozwiązanie EDI może się przydać firmom tylko w kontaktach z kluczowymi partnerami handlowymi jest błędne,” zauważa Eyes. „Nic bardziej mylnego: stosowanie rozwiązania EDI w kontaktach z każdym klientem lub dostawcą jest ogromną wartością dodaną. I ta wartość może być jeszcze większa, jeśli będziemy używać EDI w dwukierunkowym przepływie informacji, w odniesieniu do wszystkich rodzajów transakcji.”

A zatem, w jaki sposób powstaje ta wartość? I dlaczego nie dostrzegło jej więcej firm? Jak mówi Eyes, problem polega na tym, że rozwiązanie EDI jest postrzegane jako sposób otrzymywania i przekazywania informacji. W rzeczywistości jednak wartość EDI spoczywa w możliwości wykorzystania tego narzędzia do przetwarzania informacji, a nie tylko do odbierania lub przekazywania.

„EDI umożliwia integrację wymagań klienta w systemie ERP w bardzo szybki i bezbłędny sposób, jak tylko te wymagania zostaną określone przez klienta,” podkreśla Eyes. „A zatem bardzo szybko można zrozumieć wymagania klienta oraz udostępnić je swoim własnym dostawcom. Umożliwia to zwiększenie efektywności łańcucha dostaw w bardzo dużym stopniu.”

Co więcej, dodaje Eyes, EDI ułatwia producentowi zwiększenie wartości poprzez wykorzystanie dwukierunkowych procesów biznesowych oraz eliminację potrzeby interwencji ludzkiej.

„Dla klientów wyprzedzające zawiadomienia o wysyłce (ang. advance shipping notifications, ASN) są niezwykle pożyteczne,” podkreśla Eyes. „Rutynowo produkcją tych zamówień zajmują się systemy ERP, ale bez EDI, ich bezpośrednia i wydajna kosztowo wysyłka do klienta nie jest możliwa.”

Eyes twierdzi, że EDI to ‘cyfrowy klej,’ który umożliwia automatyzację całego procesu od zamówienia do zapłaty.

„Dzięki EDI można połączyć zamówienia z ekspedycją w celu dostawy, ekspedycję w celu dostawy z pokwitowaniami klienta, a pokwitowania klienta z fakturami elektronicznymi – to wszystko z ogromną korzyścią dla przepływu gotówki. Co więcej, natychmiastowa wymiana danych, którą oferuje EDI umożliwia producentom identyfikację potencjalnych problemów z płatnościami możliwie jak najwcześniej.”

Eyes podkreśla również, że Data Interchange jest czymś więcej niż tylko dostawcą oprogramowania EDI ze swoją własną siecią EDI. Data Interchange uważa się za firmę ekspertów EDI oferujących rady i wiedzę.

„Analizujemy procesy biznesowe poszczególnych klientów, szukając sposobów zwiększenia wydajności, ograniczenia ryzyka, zredukowania odpadów i przetwarzania ręcznego za pomocą EDI – i niemal zawsze je znajdujemy,” podsumowuje Eyes.

Więcej informacji o firmie Data Interchange i o naszych rozwiązaniach można znaleźć na stronie www.datainterchange.com/pl

Aby lepiej zrozumieć wartość rozwiązań EDI , skontaktuj się z nami :  sales.pl@datainterchange.com

Chcesz wiedzieć więcej - zapisz się do newslettera!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Polską Izbę Motoryzacji, w celu otrzymywania aktualności oraz treści marketingowych związanych z konferencją Autoevent, którego jest organizatorem, za pomocą wiadomości e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust.