Organizator


Polska Izba Motoryzacji


ul. Grażyny 13
02-548 Warszawa
tel. +48 228 450 140
fax. +48 223 507 350