TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ TESA CUP
AUTO EVENT 2019


GRUPA1
Lp Imię Nazwisko Logo firmy Nazwa firmy
1 Paweł M********** tesa tape
2 Piotr D********** tesa tape
3 Wojciech P********** tesa tape
4
5
GRUPA2
Lp Imię Nazwisko Logo firmy Nazwa firmy
1
2
3
4
5
GRUPA3
Lp Imię Nazwisko Logo firmy Nazwa firmy
1
2
3
4
5
GRUPA4
Lp Imię Nazwisko Logo firmy Nazwa firmy
1
2
3
4
5


* W celu ochrony twoich danych osobowych po zapisaniu w tabelach powyżej prezentujemy tylko imię zawodnika.
* W przypadku wypełnienia tabel tworzona jest lista rezerwowa. Jeżeli chętnych będzie dużo więcej wówczas utworzymy dodatkowe grupy.

Sponsorzy Turnieju:
Tesa – Puchar oraz upominki