Patronat honorowy

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Naszą misją jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działamy zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH).

Oferujemy szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego Państwa projektów biznesowych. Pomagamy również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców.

Zapewniamy również dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.

ul. Krucza 50
00-025 Warszawa

Kontakt PAIH24: paih24@paih.gov.pl
Sekretariat Zarządu: +48 22 334 99 05
Recepcja: +48 22 334 99 10

www.paih.gov.pl


Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza jest znaczącą i niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc 160 organizacji biznesowych. Współpracuje z większością narodowych izb gospodarczych na świecie i jest członkiem Eurochambres oraz Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. KIG pomaga polskim przedsiębiorcom wejść na rynki międzynarodowe poprzez prowadzenie misji zagranicznych. Organizuje także różne wydarzenia poświęcone tematom ułatwiającym prawidłowe zdefiniowanie wyzwań i zagrożeń jakie stawia przed polskimi firmami gospodarcza sytuacja w kraju i na świecie. Ponadto KIG świadczy szereg usług obejmujących wystawianie świadectw pochodzenia towarów,  legalizację dokumentów handlowych, wystawianie Karnetów ATA oraz innych świadectw i zaświadczeń. Przy KIG działa Sąd Arbitrażowy oraz  Centrum Kreatywności Targowa, które jest inkubatorem przedsiębiorczości sektora kreatywnego. Wspiera pierwsze kroki stawiane w przygotowaniu i prowadzeniu biznesu.

ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
tel. +48 22 630 96 00
fax: +48 22 827 46 73
kig@kig.pl
www.kig.pl


Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

(PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się kreowaniem rynku zrównoważonego transportu. Organizacja zrzesza ponad 170 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w elektromobilności. PSPA jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE), największej organizacji zajmującej się rozwojem tego rynku w Europie.

ul. Fabryczna 5A
00-446 Warszawa
tel. +48 507 686 158
e-mail: biuro@pspa.com.pl

www.pspa.com.pl


Partner merytoryczny

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. została powołana 18 czerwca 1996 r. w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Dzisiaj uznawana jest za lidera wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych, co potwierdza m.in. pierwsze miejscu w Europie oraz pozycja w pierwszej piątce najlepszych specjalnych stref ekonomicznych na świecie (wg rankingu FDI Business Financial Times 2021). KSSE obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie oraz 6 powiatów województwa opolskiego. Obecnie działa w niej ponad 540 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 42 mld złotych i stworzyły 90 000 miejsc pracy. KSSE stawia na łączenie nauki z biznesem, budowanie partnerstwa w procesie inwestycyjnym, efektywną współpracę Polski z zagranicą oraz wsparcie w zapewnianiu wysoko wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby rynku pracy i przedsiębiorców.

ul. Wojewódzka 42
40-026 Katowice
e-mail: ksse@ksse.com.pl

www.ksse.com.pl


Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing

Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (SA&AM) jest klastrową inicjatywą działającą na rzecz rozwoju branży motoryzacyjnej na terenie województwa śląskiego i województw sąsiednich.
Klaster SA&AM zrzesza ponad 180 podmiotów z sektora automotive oraz zaawansowanych technologii oraz tworzy silną platformę współpracy dla przemysłu motoryzacyjnego, dostawców nowych technologii oraz lokalnego potencjału wiedzy reprezentowanego przez instytucje badawcze i naukowe.
Klaster SA&AM, koordynowany przez Katowicką SSE S.A. – najlepszą Specjalną Strefę Ekonomiczną w Europie, poprzez swoje działania wspiera rozwój kompetencji przedsiębiorstw i ich pracowników oraz tworzy dogodne warunki do rozwoju i powstawania nowych inwestycji motoryzacyjnych.
SA&AM organizuje rocznie ponad 30 warsztatów tematycznych, współtworzy z partnerami ponad 20 wydarzeń branżowych oraz realizuje kilka dedykowanych projektów wspierających transformację przemysłową przedsiębiorstw i rozwój kompetencji ludzkich.
Klaster od 2019 r. posiada status Krajowego Klastra Kluczowego, jako klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. W 2020r. Klaster SA&AM zdobył następny stopień europejskiego certyfikatu jakości zarządzania klastrem – SILVER LABEL Cluster Management Excellence, wydany przez European Secretariat for Cluster Analysis ESCA. Klaster SA&AM należy również do sieci European Automotive Cluster Network.

Biuro „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing”
ul. Rybnicka 29
44-100 Gliwice
e-mail: biuro@silesia-automotive.pl

www.silesia-automotive.pl


Partnerzy branżowi

BSI Group Polska Sp. z o.o.

BSI jest firmą zajmującą się doskonaleniem biznesu i normalizacją. Od ponad stu lat promuje najlepsze praktyki w organizacjach na całym świecie. Współpracując z ponad 84 000 klientów w 193 krajach, BSI jest prawdziwie globalną firmą, posiadającą umiejętności i doświadczenie we wszystkich sektorach, w tym w branży motoryzacyjnej, budownictwie, przemyśle lotniczym, spożywczym, handlu detalicznym oraz opiece zdrowotnej. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu w zakresie norm, usług atestacyjnych oraz regulacyjnych BSI pomaga klientom poprawiać ich wyniki, rozwijać się w sposób zrównoważony, zarządzać ryzykiem, a także stać się bardziej odpornymi.

Firma BSI rozpoczęła działalność w Polsce 1 stycznia 1999 roku jako BSI Management Systems, a od 11 stycznia 2011 roku działa jako BSI Group Polska Sp. z o.o. Przez ponad 20 lat działalności zaufało jej ponad 800 klientów, a co roku szkoli się w niej ponad 3000 osób. BSI Group Polska obsługuje nie tylko Polskę, ale również Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę, Estonię, Bułgarię i Rumunię.

Al. „Solidarności” 171, bud. SPARK B
00-877 Warszawa
tel. + 48 22 209 01 01
e-mail: infopoland@bsigroup.com

www.bsigroup.com/pl-PL/


FANUC POLSKA Sp. z o.o.

FANUC to światowy lider technologii CNC oraz robotyki, który od 60 lat oferuje producentom na całym świecie niezawodne sterowania CNC, roboty przemysłowe oraz wysokowydajne obrabiarki: Robodrill, Robocut oraz Roboshot. Jako niekwestionowany pionier w dziedzinie komputerowego sterowania urządzeń numerycznych (CNC), wciąż udoskonala swoje produkty i wyznacza nowe trendy w rozwoju technologii. Systematyczne, wysokie nakłady na badania i rozwój powodują, że maszyny marki FANUC charakteryzuje niedościgniona szybkość, precyzja i niespotykana w branży efektywność. W ofercie firmy FANUC są również dostępne produkty wpisujące się w ideę Przemysłu 4.0 tj. FIELD System – rozwiązanie umożliwiające łączenie maszyn i robotów w zdalnie zarządzaną sieć, stałe monitorowanie stanu obrabiarek i robotów przemysłowych w celu analizowania danych z produkcji i optymalizowania jej parametrów, a także prowadzenie diagnostyki prewencyjnej, zapobiegającej nieprzewidzianym przestojom produkcji.

ul. Tyniecka 12
52-407 Wrocław
tel.: 71 77 66 160
e-mail: sales@fanucrobotics.pl
www.fanuc.pl


PAJMON  CPT

Pajmon CPT świadczy usługi outsourcingu i leasingu pracowniczego. Jesteśmy firmą, która wspiera przedsiębiorców w Polsce wysoko kwalifikowanymi pracownikami z Polski i z zagranicy. Jesteśmy partnerem, który w ramach współpracy przejmuje wskazane przez Kontrahenta procesy produkcyjne, wykonując pełną usługę swoimi zasobami kadrowymi, tym samym dywersyfikując koszty produkcji. Dostarczamy zasoby produkcyjne, jak i specjalistów do różnych gałęzi przemysłu. Oddelegowujemy do firmy Klienta pracowników z Ukrainy i z Azji na stanowiska wymagające zapełnienia.
W firmowym rejestrze posiadamy ponad 7000 pracowników gotowych do pracy. Ratujemy zakłady pracy w całej Polsce przed fluktuacją zatrudnienia, delegując w bardzo krótkim czasie odpowiednie brygady i rzetelnych pracowników. Tworzymy stabilny zespół w firmach naszych partnerów biznesowych, bez konieczności zwiększania stałego zatrudnienia.
Aktualnie współpracujemy z blisko 100 firmami zlokalizowanymi na terenie całej Polski.

ul. Wodzisławska 71
44-200 Rybnik
tel. +48 32 307 11 52, 790-570-880
e-mail: zgloszenie@pajmon.com.pl

www.cpt.pajmon.com.pl


Partner Inwestycyjny

INVEST IN CZĘSTOCHOWA

Częstochowa to nowoczesne miasto w zasięgu oddziaływania KSSE S.A. Od 2014 roku kiedy to wprowadzono nieruchomości do stref, minimalne nakłady inwestycyjne wyniosły tam ponad 1 miliard, 700 milionów. Ponieważ jednak atrakcyjne nieruchomości znajdą się w każdej gminie, miasto stworzyło program Teraz Lepsza Praca, który znalazł się w bazie innowacji samorządowych PFR. W mieście mają świadomość znaczenia wykształconych kadr, takich które mogą świadczyć lepszą prace na lepszych warunkach. Dlatego między innymi w rozwój szkolnictwa technicznego i branżowego Częstochowa zainwestowała już ponad 25 milionów złotych.
Miasto niejednokrotnie było już doceniane za konsekwencję w działaniach i poszanowanie najlepszych europejskich wartości, m.in. przez Business Centre Club, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Kapitułę FORBES w rankingu na innowacyjność samorządów czy trzykrotnie przez jury konkursu Innowacyjny Samorząd organizowanego przez Polską Agencję Prasową. Innowacyjność w Częstochowie ma decydowanie ludzką twarz i dotyczy głównie działań employer brandingowych, kształcenia kadr dla biznesu czy innowacyjnych działań w ramach współpracy z NGO.
Kluczowa dla rozwoju miasta jest wciąż branża automotive, a także branża produkcji i przetwórstwa szkła, oraz przetwórstwo metali i hutnictwo. W Częstochowie doskonale czują się światowi giganci jak ZF Group, Guardian Glass, Stoelzle, Liberty Steel, Ts Tech, Brembo, Gruppa Seppler, a także rodzime mśp z wielopokoleniową tradycją.
Częstochowa to także doskonała lokalizacja dla logistyki co potwierdzają inwestycje Panattoni i Hillwood. Od kilku lat miasto cieszy się zainteresowaniem deweloperów tworzących także nowoczesne powierzchne biurowe.

Centrum Obsługi Inwestora
ul. Waszyngtona 5 m 112

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

www.czestochowa.pl


Sponsor bankietu

Personnel Service

Personnel Service S.A. to spółka wyspecjalizowana w rozwiązaniach HR. Główne obszary działania to rekrutacje pracowników z Ukrainy na potrzeby pracodawców w Polsce, outsourcing, praca tymczasowa, a także rekrutacje stałe i specjalistyczne dla branż IT i medycyna. Personnel Service współpracuje z przedsiębiorstwami z wielu sektorów, w tym z automotive, RTV/AGD i przemysłu ciężkiego. Spółka posiada własny dział legalizacji w Polsce, liczne oddziały na Ukrainie, działa również w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii oraz Finlandii. W 2022 roku Personnel Service planuje debiut giełdowy na NewConnect.

ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
tel. 71 757 22 08
e-mail: biuro@personnelservice.pl

www.personnelservice.pl


WYSTAWCY

Schoeller Allibert Sp. z o.o.

Jesteśmy światowym liderem na rynku plastikowych opakowań wielokrotnego użytku.
Od kilkudziesięciu lat projektujemy i wdrażamy rozwiązania opakowaniowe, optymalizując tym samym procesy i koszty na wszystkich etapach produkcji i magazynowania: począwszy od stanowiska pracy, poprzez linię i obszar produkcyjny, na magazynie i transporcie kończąc.
Branży automotive pomagamy w zakresie poszukiwań oszczędności w łańcuchu logistycznym, poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań opakowaniowych, w tym również wynajmu z możliwością określenia aktualnego miejsca ich pobytu.
Nasze produkty dzielimy na 10 grup t.j. skrzyniopalety składane (FLC), małe pojemniki składane (FSC), skrzyniopalety, skrzynki na napoje, pojemniki sztaplowalne oraz sztaplowalno-gniazdowe, wiaderka z certyfikatem UN, składane pojemniki IBC do przewozu cieczy, palety plastikowe oraz wózki.

ul. Fryderyka Wilhelma Redena 5
41-808 Zabrze
tel. +48 32 283 13 10
e-mail: info.poland@schoellerallibert.com

www.schoellerallibert.com/pl/


TR Fastenings

TR Fastenings (TR) is part of Trifast plc and is an international specialist in the design, engineering, manufacture and distribution of industrial fastenings and Category 'C’ components principally to major global assembly industries

UK, TN22 1QW Uckfield
Trifast House, Bellbrook Park, Uckfield, East Sussex
tel. +48600053647
e-mail: maciejp@trfastenings.com

www.trfastenings.com


 

FREEEN Sp. z o.o.

FREEEN Sp. z o.o. powstała w roku 2011. To KANCELARIA KOMPETENCYJNA oparta na trzech filarach FRIEEN IT, FREEEN CONSULTING, FREEEN INSTALACJA.
FREEEN Sp. z o. o. to najlepsi specjaliści z dziedziny: prawa energetycznego, technologii informatycznych, inżynierii energetycznej, telekomunikacji. W swojej działalności firma wykorzystuje inteligentną platformę informatyczną opartą na technologii Smart Grid, który w całości został zaprojektowany i wytworzony przez inżynierów firmy.
Głównym zadaniem firmy jest wsparcie procesów związanych z zakupem oraz wykorzystywaniem  mediów energetycznych takich jak: energia elektryczna, gaz, ciepło woda, zmniejszenie kosztów mediów i zwiększenie efektywności energetycznej odbiorców energii. Firma oferuje szeroki zakres usług dotyczący rynku mediów energetycznych w szczególności związanych z Blackoutem Energetycznym, Rynkiem DSR, Opłatą Mocową, Śladem Węglowym, OZE, Zmianą Sprzedawcy, Parametry Techniczne Dystrybucji Mediów Energetycznych.

ul. Stefana Batorego 16/19
65-084 Zielona Góra
tel. +48 68 470 49 00
e-mail: kontakt@freeen.pl

www.freeen.pl


Cygnus sp. z o.o. sp.k.

Cygnus jest producentem wyrobów termoformowanych. Od 15 lat oferujemy opakowania przemysłowe i systemy transportowe dla przemysłu motoryzacyjnego. Oferujemy szeroką gamę opakowań, pojemników, tacek, opakowań ESD, blistrów, wkładek, przekładek, pokryw, palet. Kompletujemy kompletne i funkcjonalne systemy transportowe. Jesteśmy w stanie zaoferować i zaprojektować dowolne opakowanie z uwzględnieniem wymagań produktowych i logistycznych.

ul. Litewsdka 11/13
80-719  Gdańsk
tel   +48 507087629
e-mail: arek.piotrowski@cygnus.pl

www.cygnus.pl


NG Engineering Sp. z o.o.

Od 2006 roku grupa NG Engineering jest dostawcą kompleksowych usług inżynieryjnych, wspierających proces rozwoju produktu w branży automotive oraz innych gałęziach przemysłu. Jesteśmy biurem projektowym z zapleczem produkcyjnym, które oferuje kompleksową realizację projektów konstrukcyjnych oraz produkcję maszyn specjalnych.
Oferujemy: usługi inżynieryjne CAD, rozwój produktu, produkcje maszyn specjalnych, analizy i symulacje CAE, project management, industrializację, automatyzację procesu, konsulting kadry inżynierskiej.

ul. Strzegomska 55C
53-611 Wrocław
tel. +48 71 733 99 00
e-mail: contact@ng-eng.com

www.ng.engineering


EJOT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.k.

Holding EJOT jest światowym liderem w zakresie innowacyjnych systemów połączeniowych. W tym roku świętuje stulecie obecności na rynku. Korzenie firmy znajdują się w Niemczech, a jej historia sięga 1922 roku. W Polsce działa od 1998 roku największy w Holdingu zakład produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.
EJOT łączy kompetencje obróbki kucia na zimno metalu z obróbką tworzyw sztucznych. Strategią firmy jest ciągły rozwój i wdrażanie innowacyjnych technologii dla potrzeb swoich klientów. Jako lider w technice mocowania, EJOT opiera rozwiązania na najwyższej jakości wyrobów.

ul. Jeżowska 9
42-793 Ciasna
tel.​​​​​​​ +48 34 35 10 660
e-mail: infoPL@ejot.com

www.ejot.pl


BEJ-POL PPHU

Bej-Pol powstał w 1999 roku, jako firma handlowousługowa. Firma świadczy usługi marketingowe i zajmuje się pomocą w nawiązywaniu kontaktów, kojarzeniem biznesowym, produktowym w obszarze części i komponentów firm z zagranicy w Polsce jak i firm z kraju w Europie zachodniej. BEJ-POL dostarcza komponenty do wszystkich obszarów zastosowań przemysłowych, poprzez reprezentowanie swoich partnerów biznesowych:

  • FREUND-DREHTECHNIK – el. toczone, gwintowane, frezowane;
  • SCHRIEVER-SCHRAUBEN – śruby oraz wkręty samogwintujące;
  • SCHIESS – el. precyzyjnie wyciskane z blach;
  • LUESEBRINK – el. złączne i mocujące z drutu: haki kątowe, oczkowe, huśtawkowe, szekle ,zaczepy, wyroby specjalne;
  • AKE – producent narzędzi skrawających: piły, frezy oraz narzędzia diamentowe ( drewno, metal, plastik );
  • FAMAR – producent wielozadaniowych obrabiarek CNC dedykowanych dla produkcji wielkoseryjnej – zaawansowane technologicznie urządzenia pionowe jedno i dwuwrzecionowe.
  • SUBTIL GROUP – producent sprężyn

Wszystkie oferowane wyroby wykonywane są zgodnie z powierzoną dokumentacją i specyfikacją klienta oraz z normą ISO i DIN. Firma BEJ-POL podchodzi indywidualnie do każdego klienta, otaczając go opieką dostosowaną wyłącznie do jego potrzeb.

ul. A. Mickiewicza 3
98-400 Wieruszów
tel. +48 605585551

e-mail: bejpol@bejpol.pl

www.bejpol.pl


Geo Globe Polska Sp. z o.o. Sp. k.

„Geo Globe Polska”, istnieje na rynku już 29 lat. Jesteśmy jednym z prekursorów technologii termoformowania próżniowego w Polsce.
Technologia termoformowania stosowana przez Naszą firmę umożliwia produkcję detali o wysokiej jakości i powtarzalnym kształcie. Stosowana jest wszędzie tam, gdzie estetyka oraz trwałość elementów ma pierwszorzędne znaczenie. Każdy produkt może być ściśle dostosowany do potrzeb odbiorcy. Nasze wyroby cechuje długi okres eksploatacji. Do produkcji stosujemy materiały najlepszych światowych producentów. Jako jedyna firma termoformująca w Polsce posiadamy własne linie do produkcji płyt. W trosce o otaczające nas środowisko, opracowaliśmy i wdrożyliśmy technologie produkcji płyt z odpadów, wytwarzanych na etapie własnej produkcji oraz skupowanych z zewnątrz.  Nasi konstruktorzy służą pomocą przy doborze materiałów zgodnie ze specyfikacją zamówienia oraz sugestią klientów. Najczęściej wykorzystywane przez nas materiały to ABS, PC, PC/ABS, PS, PMMA, HDPE i PCV.
Produkujemy m.in. elementy dla firm wytwarzających pojazdy użytkowe tj. komponenty do produkcji pojazdów, obudowy i osłony technologiczne maszyn i urządzeń, kompletne karoserie czy też ich elementy. Stosujemy najnowocześniejsze materiały charakteryzujące się podwyższoną odpornością mechaniczną, jak również ognioodporne. Równolegle  oferujemy rozwiązania z zakresu transportu i logistyki takie jak: dedykowane przekładki transportowe i międzyoperacyjne, kratownice oraz całe systemy opakowań.

ul. Dzieńdziela 30
43-190 Mikołów
tel. +48 32 226 07 96
e-mail: sekretariat@geoglobe.pl

www.geoglobe.pl


World Automotive Sp. z o.o.

World Automotive Sp. z o.o. jest oficjalnym dystrybutorem i dostawcą szerokiej gamy samochodowych części zamiennych do większości samochodów osobowych i ciężarowych. Dostarczamy szeroką gamę oryginalnych części „OE”, a także większość znanych producentów na rynku wtórnym w konkurencyjnych cenach. Specjalizujemy się w branży motoryzacyjnej, dostarczając większość marek Oryginalnych & Rynku wtórnego. Uważając się za jednego z rozwijających się i odnoszących sukcesy importerów i dystrybutorów różnych marek wysokiej jakości części samochodowych. Zapewniamy konkurencyjne ceny, dzięki czemu trafiamy do dealerów, importerów, hurtowników i firm detalicznych.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.worldautomotive.net

Kostowiec 18
05-832 Rozalin
tel: +48 (222) 922-562


Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) to jedna z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce. Już od 1992 roku działa na rzecz rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych.
Doświadczenie i wiedza połączona z profesjonalnym podejściem do partnerów biznesowych pozwala z powodzeniem reprezentować firmy zrzeszone w Izbie oraz realizować wizję sprawnej i efektywnej współpracy gospodarczej.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
ul. Legionowa 9/2, 01-343 Warszawa
Strona Internetowa: www.pol-ukr.com
Email PL: info@pol-ukr.com
Email UA: info.ukraine@pol-ukr.com


Patroni Medialni

Karoseria

Specjalizacja w tematyce karoserii
Magazyn KAROSERIA wypełnia lukę w ofercie na polskim rynku motoryzacyjnym proponując wszystkim jego uczestnikom, związanym głównie z naprawami karoserii, kompletne, ukierunkowane źródło informacji.
Źródło fachowej wiedzy technicznej:
Tempo zmian na rynku napraw karoserii spowodowane jest całkowitą zmianą w podejściu do projektowania i produkcji współczesnej karoserii samochodowej. W związku z tym wiedza na ten temat wymaga ciągłej aktualizacji.
Zmiany na rynku likwidacji szkód
Rozpoczęły się szybkie zmiany organizacji i funkcjonowania rynku likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce. Nie wolno niczego przeoczyć. Skutkiem zaniedbania może być nawet wykluczenie podmiotu z udziału w rynku.
Aktualności oraz pozostałe tematy
Poza szeroko rozumianą techniką motoryzacyjną poruszana jest równie problematyka pośrednio powiązana z głównym nurtem. Publikowane są również informacje bieżące, wywiady oraz prognozy rynkowe.


MM Magazyn Przemysłowy

Polska Izba Motoryzacji po raz kolejny nawiązała ścisłą współpracę z wydawnictwem Raven Media, wydawcą przemysłowego miesięcznika „MM Magazyn Przemysłowy”, który został Patronem Medialnym XIII Dorocznej Konferencji Przemysłu Motoryzacyjnego AutoEvent 2018 organizowanej w dniach 19-21 czerwca 2017r.

To jedno z najważniejszych pism branżowych w Polsce, należące do międzynarodowej grupy publikacji specjalistycznych dla przemysłu, oznaczonych wspólną marką MM, publikowanych na licencji tytułu „MM MaschinenMarkt” wydawanego od 1894 roku przez wydawnictwo Vogel Business Media GmbH & Co. KG z siedzibą w Würzburgu w Niemczech. Rocznie ukazuje się ponad 6 milionów egzemplarzy tytułów ze znakiem MM wydawanych w 13 krajach, w 12 językach.

Publikacja otrzymała tytuł „Fachmedium des Jahres 2015“ (Fachowe Medium Roku 2015) nadany w trakcie Kongresu Niemieckiej Prasy Branżowej za wysoką dziennikarską jakość. Zostało również wyróżnione za nowy layout oraz innowacyjność.

www.magazynprzemyslowy.pl


Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie

Magazyn Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie współpracuje z Polską Izbą Motoryzacji przy promocji Konferencji AutoEvent już od 2008 roku – jako pierwsze polskie czasopismo inżyniersko- konstruktorskie.

To miesięcznik specjalistyczny dla osób zaangażowanych w tworzenie produktów – maszyn, urządzeń, mechanizmów, podzespołów, części, elementów itd. – od koncepcji do ostatecznego wykonania, w różnych branżach przemysłowych.

Autorzy artykułów to profesjonaliści z bogatym doświadczeniem zawodowym – uznani konstruktorzy, szefowie biur i zespołów konstrukcyjnych, technolodzy, szkoleniowcy, właściciele firm, doświadczeni praktycy. W swoich publikacjach przekazują wiedzę potrzebną w codziennej pracy, kładąc nacisk na praktyczne zastosowanie technologii i rozwiązywanie problemów.

Tematyka czasopisma obejmuje m.in.: • projektowanie • budowę maszyn, urządzeń i mechanizmów • analizy i symulacje • CAD CAM CAE • druk 3D • szybkie wytwarzanie • dobór materiałów • technologie (m.in. spawanie, obróbka) • testy •  najnowsze rozwiązania.

Prenumeratę magazynu (10 wydań w roku) można zamawiać pod adresem: prenumerata@iter.com.pl

www.konstrukcjeinzynierskie.pl


FLEET. Auto w firmie

Magazyn „FLEET. Auto w firmie” to profesjonalny i ogólnopolski miesięcznik biznesowo-motoryzacyjny B2B, obecny na polskim rynku od 2009r. „FLEET” jest platformą informacji i wiedzy o zarządzaniu samochodem firmowym.

Miesięcznik dociera do największej bazy osób w branży flotowej, zarówno przedstawicieli: sektora MŚP, międzynarodowych korporacji i spółek państwowych oraz do importerów i reprezentantów firm okołoflotowych, także i za sprawą eventów organizowanych przez wydawcę magazynu „FLEET” – Fleet Meetings Sp. z o.o. (takich jak m.in.: targi motoryzacyjne i biznesowe Fleet Market, testy samochodów flotowych Fleet Cars&Vans, Auto Premium, czy testy samochodów z napędami alternatywnymi Fleet Electric Day oraz szkolenia dla managerów aut firmowych Fleet Management Training).

„FLEET” to nie tylko wydanie papierowe i dostępne on-line e-wydanie, to również nowoczesny portal informacyjny dla branży motoryzacyjnej i flotowej www.fleet.com.pl, codziennie aktualizowany o bieżące informacje z rynku flotowego. Redakcja magazynu „FLEET” przygotowuje także wydania specjalne: „Fleet. Napędy Alternatywne” oraz „Fleet. Samochody użytkowe”.