AUTOEVENT  2022 Automotive game changer

Gdy jutro nie będzie już takie jak „wczoraj”
Szybka zmiana modelu biznesowego dostawców motoryzacyjnych w obliczu zmian geopolitycznych

 

Godzina

Dzień I – 21 czerwca 2022

16:00

Przyjazd uczestników i rejestracja

16:30 – 18:00

Spotkanie warsztatowe 1: Przegląd standardów i wymogów w motoryzacji

16:30 – 18:00

Spotkanie warsztatowe 2: Koncepcja powołania nowego konsorcjum – Branżowe Centrum Umiejętności dla branży motoryzacyjnej – spotkanie partnerów

19:00

Wracamy do nieformalnych spotkań uczestników – Biesiada wieczorna w chacie grillowej

Godzina

DZIEŃ II – 22 czerwca 2022

9:00 – 10:00

Przyjazd uczestników i rejestracja

10:00 – 10:15

Otwarcie konferencji i powitanie gości

10:15 – 11:45

BLOK I – Dekompozycja globalnej gospodarki – nowe reguły gry

10:15 – 10:40

Wykład wprowadzający dr Małgorzata Bonikowska – Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych

Gdy jutro nie będzie już takie jak „wczoraj”, czyli wyzwania dla dostawców motoryzacyjnych w obliczu zmian geopolitycznych

10:40 – 11:00

Współpraca Polsko-Ukraińska w nowym wymiarze

11:00 – 11:45

Debata: Wyzwania dla dostawców motoryzacyjnych w obliczu zmian geopolitycznych i gospodarczych

11:45-12:00

PRZERWA KAWOWA

12:00 – 13:45

Blok II – Transformers czy Carmageddon ciąg dalszy

Czy UE i Polska jest nadal atrakcyjnym miejscem do inwestowania w sektorze automotive?

12:00 – 12:20

Koszty produkcji – decydujące starcie. Koszty i inflacja

12:20 – 12:40

Umowy wieloletnie dostawców w automotive – jak je indeksować?
Czy sektor automotive powinien skorzystać z doświadczeń sektora budowlanego (budowa autostrad i infrastruktury)? Czy konieczne dodatkowe regulacje?

12:40 – 13:00

Nowe technologie, napędy, układy i części przyszłych pojazdów

13:00 – 14:00

Debata: Przyszłość tradycyjnych dostawców automotive.
Tradycyjne modele biznesowe vs. nowi dostawcy automotive w dobie rozwoju elektromobilności

14:00 – 15:30

LUNCH I NETWORKING

15:30 – 17:00

BLOK III – Polityka a motoryzacja – wspływ rewolucji klimatycznej na przemysł motoryzacyjny

15:30 – 15:45

Co nowego w Fit for 55 – Omówienie nowych propozycji i ich wpływu na sektor. Czy planowany mechanizm CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) zabezpieczy konkurencyjność kosztową europejskich dostawców?

15:45 – 16:00

Szacunki ekspertów dotyczące spadku zatrudnienia w sektorze motoryzacyjnym w Europie i w Polsce w związku z wprowadzeniem Fit for 55 (plan pierwotny).
Kto zyska a kto straci?

16:00 – 16:15

Nowe obowiązki firm w raportowaniu danych emisyjnych w Europe
(scope 1, 2, 3)

16:15 – 17:00

Debata: Jakie działania powinni podjąć dostawcy w obliczu zmian?
Czy bycie dostawcą motoryzacyjnym nadal się opłaca?

17:00 – 18:20

Business Mikser – rozmowy bezpośrednie – spotkania B2B

20:00

SPOTKANIE WIECZORNE
Rozdanie nagród – plebiscyty „Menedżer Roku” i „Inwestycja Roku”
Prezentacje nagrodzonych

Godzina

DZIEŃ III – 23 czerwca 2022

10:00 – 10:10

Powitanie uczestników

10.10 – 11.20

Blok IV – „EDU-Supercharger”
 sprawne rozwijanie kompetencji w trójstronnych porozumieniach

10.10 – 10.25

Elastyczne dostosowanie szkoleń technicznych do potrzeb rynku pracy i postępu technologicznego

10:30 – 11:20

Debata: Branżowe trójstronne porozumienia na rzecz zapewnienia strategicznych kompetencji w motoryzacji

11:20 – 11:40

PRZERWA KAWOWA

11:40 – 13:00

Blok V –  Jak kryzys demograficzny i geopolityczny zmieni rynek pracy?

11:40 – 12:00

[tbc]

12:00 – 12:50

Elastyczne rozwiązania do nowych modeli zatrudnienia i pracy w motoryzacji – nowe partnerstwa na rzecz zapewnienia ciągłości działalności

12:50 – 13:00

Podsumowanie i zakończenie

13:00

LUNCH

* Polska Izba Motoryzacji zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie spotkania.