Program AutoEvent 2021

Europejska Motoryzacja – „Carmageddon” czy „Transformers”?

DZIEŃ I:
10:00 – 10:15 Powitanie i agenda debaty

Roman Kantorski, Prezes Polskiej Izby Motoryzacji

Janusz Kobus, Wiceprezes Polskiej Izby Motoryzacji

Blok I Ekonomia do góry nogami – koniec „słusznych teorii”. Dlaczego „stare teorie ekonomiczne” nie działają?
10:15 – 10:35 Co mówią i czego nie mówią wskaźniki ekonomiczne?

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Towarzystwa Ekonomicznego, Szkoła Główna Handlowa

10:35 – 10:50 Pandemia i regulacje klimatyczne – możliwe ścieżki dla branży motoryzacyjnej

Julia Patorska Partner Associate, Sustainability and Economics Leader of Economic Analysis Team Deloitte Advisory sp. z o.o. sp.k.

10:50 – 11:10 Nowa rzeczywistość po COVID czy „pełzająca pandemia” i działalność wg nowych „zasad VUCA”, czyli co nas czeka w najbliższych latach?

Marek Zuber, Ekonomista i analityk rynków finansowych

11:10 – 12:00 Panel dyskusyjny: Ekonomia do góry nogami
Moderator: Marek Zuber Ekonomista i analityk rynków finansowych
 • Jak firmy „przetrwały” w pierwszym okresie pandemii, kiedy prawie zatrzymała się motoryzacja? Czy „finansowy respirator” uratował motoryzację?
 • Na czym menedżerowie firm motoryzacyjnych powinni opierać swoje strategie / inwestycje / prognozy w świetle nowych realiów rynkowych i wydarzeń?
 • Co sektor finansowy będzie skłonny finansować?
 • Czy lub kiedy sprzedaż pojazdów w UE wróci do poziomu sprzed COVID (czy poprzednie kryzysy dają odpowiedź)?
 • Jak założenia „Fit for 55” zmienią konkurencyjność sektora dostawców części i komponentów przemysłu motoryzacyjnego w Polsce? Czy nowy podatek od importu CBAM (carbon border adjustment mechanism) zabezpieczy konkurencyjność kosztową europejskiego przemysłu? Jak zareagują partnerzy handlowi spoza UE?

Paneliści:
Marek Zuber, Ekonomista i analityk rynków finansowych
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Towarzystwa Ekonomicznego, Szkoła Gówna Handlowa
Julia Patorska Partner Associate, Sustainability and Economics Leader of Economic Analysis Team Deloitte Advisory sp. z o.o. sp.k.
Martyna Dziubak, Dyrektor ds. sektora motoryzacji i TSL Santander Bank Polska S.A.
Jacek Opala, Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży, Członek zarządu Exact Systems Sp. z o.o.
Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Przewodniczący Liaison Committee ACEA
Grzegorz Gałczyński, Menedżer ds. Branż Strategicznych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
Blok II Zielony Ład – Propozycja Komisji Europejskiej “Fit for 55” dla motoryzacji
12:30-12:45 Historia napędów samochodowych. Które napędy winny przetrwać, a które nie?

dr inż. Piotr Bielaczyc, Wiceprezes Prezes Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych,
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

12:45-13:15 Nowa propozycja regulacji Komisji Europejskiej dla motoryzacji. Dlaczego neutralność klimatyczna do 2035 roku dla motoryzacji a nie do 2050 roku? Co nas czeka przed 2035 rokiem i po wobec braku technologicznej neutralności?

Polska vs. inne kraje UE – sprzedaż nowych pojazdów niskoemisyjnych i import pojazdów wysokoemisyjnych. Jak szybko musi się zmieniać infrastruktura i park samochodowy żeby osiągnąć cele emisyjne? Kto to sfinansuje i czy podatnika na to stać?

Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Przewodniczący Liaison Committee ACEA

13:15-13:30 Etapy ewolucji napędów alternatywnych na przykładzie autobusów miejskich.

Michał Sierszyński, Kierownik Zaawansowanych Technologii Solaris Bus & Coach sp. z o.o.,
AGH w Krakowie
Łukasz Chełchowski, Dyrektor Rozwoju Autobusów Solaris Bus & Coach sp. z o.o.,
AGH w Krakowie

13:30 – 13:45 Zielony Ład “Fit for 55” dla Motoryzacji – Propozycja nowych regulacji Komisji Europejskiej

Edoardo Turano, European Commission Deputy Head of Unit Directorate-General Climate Action, Unit C4 – Road Transport

13:45 – 14:45 Panel dyskusyjny: Zielony ład dla motoryzacji – „Carmagedon” czy Transformers”? Czy czekamy na pakiet ratunkowy dla motoryzacji na bazie doświadczeń polskiej energetyki i górnictwa?

Moderator: Janusz Kobus, Marek Zuber

 • Co mówią nam dane o skali sprzedaży samochodów elektrycznych w UE i Polsce?
 • Jak cele emisyjne dla motoryzacji zmienią sektor dostawców części i komponentów przemysłu motoryzacyjnego w Polsce? Czy nowy podatek od importu CBAM (carbon border adjustment mechanism) zabezpieczy konkurencyjność kosztową europejskiego przemysłu? Jak zareagują partnerzy handlowi spoza UE?
 • Jaki rodzaj napędu uzyska przewagę do 2035?
 • Czego motoryzacja może się uczyć od innych sektorów?

Paneliści:
Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Przewodniczący Liaison Committee ACEA
Andrzej Korpak, Dyrektor Generalny Opel Manufacturing Poland / PSA MP
dr inż. Piotr Bielaczyc, Wiceprezes Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych,
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
Daniel Ozon, Wiceprezes Stowarzyszenia Polski Wodór
Łukasz Chełchowski, Dyrektor Rozwoju Autobusów Solaris Bus & Coach sp. z o.o.,
AGH w Krakowie

14:45–15:30 Lunch
Blok III Odpowiedzi na zerwane łańcuchy dostaw
15:30 – 15:45 Odwrót od globalizacji w kierunku regionalizacji – doświadczenia z poprzednich kryzysów i zakłóceń dostaw
Adam Żołnowski, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu DCT Gdańsk
15:45 – 16:00 Zakłócenia dostaw w czasie pandemii – co się wydarzyło na rynku produkcji i dostaw mikroprocesorów?
Mariusz Tomaka, Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego
16:00 – 16:15 Prognozowanie jest trudne – zarządzanie łańcuchami dostaw w cieniu “Czarnego Łabędzia” z perspektywy operatora logistycznego
Jacek Faber, Dyrektor Handlowy Seifert Polska Sp. z o. o.
16:15 – 16:30 Uelastycznienie procesów produkcyjnych na linii człowiek- maszyna /człowiek- robot
Jacek Taczała, Automotive Business Development Manager
Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.)
16:30 – 17:25 Odpowiedzi na zerwane łańcuchy dostaw – Moderator: Grzegorz Banakiewicz

 • Zerwane łańcuchy dostaw – jak sobie obecnie radzą firmy?
 • Czego nauczyliśmy się po blokadach transportowych wynikających z żywiołów i epidemii?
 • Jakie nowe projekty szykują się w związku z regionalizacją łańcuchów dostaw?
 • W jaki sposób pogodzić nowe trendy zakupowe (personalizacja) z zakłóceniami w łańcuchach dostaw?
 • Jak mocno zasady branży IT zdominują produkcję samochodów w najbliższej przyszłości? Czy „Smartfon na kółkach” to kierunek nieodwracalny?
 • Jak w świecie VUCA podejmować elastycznie decyzje menedżerskie?

Paneliści:
Adam Żołnowski, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu DCT Gdańsk
Mariusz Tomaka, Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Jacek Faber, Dyrektor Handlowy Seifert Polska Sp. z o. o.
Jacek Taczała, Automotive Business Development Manager
Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.)
Grzegorz Gałczyński, Menedżer ds. Branż Strategicznych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

17:30 – 19:00 Business Mikser – rozmowy bezpośrednie
20:00 Spotkanie wieczorne
Rozdanie nagród – Plebiscyty „Menedżer Roku” i „Inwestycja Roku”
Prezentacja nagrodzonych
DZIEŃ II
10:00 – 10.10 Przywitanie gości
Blok IV Kompetencje dla branży motoryzacyjnej – nowy pracownik ASAP
10:10 – 10:30 Doskonałość zawodowa – nowe możliwości i szanse dla branży

Piotr Bartosiak, Dyrektor Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji i Nauki

10:30 – 11:30 Panel dyskusyjny: Jak skutecznie przygotować nowych pracowników na nowe wyzwania? Czy umiejętności się „zazielenią”? Moderator: Krzysztof Świerk

 • Jak reagować szybko na wyzwania rynku pracy?
 • Rola jakości oceniania kompetencji, w osiąganiu celów planowania ścieżek kompetencyjnych?
 • Czy umiejętności miękkie są kluczem do odpowiedzi na nowe wyzwania?
 • Nowe usługi w branży – jak kształtują się „zielone” umiejętności przyszłości?
 • Czy pracodawcy przejmą kluczową rolę w systemie doskonalenia zawodowego?

Paneliści:
Piotr Bartosiak, Dyrektor Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji i Nauki
Jakub Gontarek, Ekspert Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu
Andrzej Pasiut, Kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie
Joanna Bochniarz, Prezes Centrum Innowacyjnej Edukacji
Anna Tymoshenko, Kierownik Centrum Obsługi Inwestora, Urząd Miasta Częstochowy

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
Blok V Rynek pracy. Sytuacja w sektorze „automotive” a trendy demograficzne
12:00 – 12:20 Trendy demograficzne

Prof. Agnieszka Chłoń – Domińczak, Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej

12:20 – 12:40 Aktualne trendy na rynku pracy w obliczu niedostatku kadry pracowniczej

Artur Migoń, Partner w Antal International Sp. z o.o.

12:40 – 13:20 Panel dyskusyjny: Zarządzanie personelem. Rynek pracodawcy czy pracownika?

Moderator: Ernest Bodziuch

 • Zwiększenie efektywności procesów w przedsiębiorstwie dzięki elastycznym zarządzaniu pracownikami
 • Outsourcing, opcją dla zapewnienia specjalistów dzięki współpracy zewnętrznej
 • Źródła i nowe formy rekrutacji w dobie braku pracowników
 • Problemy z pozyskaniem pozwolenia na pracę dla Top Managementu spoza UE

Paneliści:

Paweł Czastor, Prezes Zarządu Workpol Polska z Grupy Personnel Service S.A. 
Prof. Agnieszka Chłoń – Domińczak, Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej
Artur Migoń, Partner w Antal International Sp. z o.o.
Dr Ewa Łabno – Falęcka, Dyrektor ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych w Mercedes-Benz Polska

13:20 – 13:35 Stan pracy Rady Sektorowej ds. kompetencji w motoryzacji  z uwzględnieniem elektromobilności)
Henryk Michalik, Przewodniczący Prezydium Rady Sektorowej
13:35 – 13:45 Podsumowanie i zakończenie
13:45 Lunch

* Polska Izba Motoryzacji zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie spotkania.